Hopp til innhold

Gir 1,1 milliard til hydrogenproduksjon

Regjeringen mener bruk av hydrogen vil bli en viktig klimaløsning i framtida og åpner lommeboka for storproduksjon langs kysten.

Ole Haugen og Ståle Gjersvold på Hitra

KLAR FOR HYDROGEN: Hitra-ordfører Ole Haugen (til venstre) og konserndirektør Ståle Gjersvold i Trønderenergi gleder seg til å bygge et anlegg for hydrogenproduksjon på Hitra.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Gjennom det statlige foretaket Enova gir regjeringen 669 millioner kroner til fem produksjonsanlegg for hydrogen langs kysten av Norge. I tillegg gis det 451,3 millioner kroner til sju båter som skal bruke hydrogen og ammoniakk som drivstoff.

Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten, mener administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad tror Norge vil bli en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten.

Foto: Hedvig Bjørgum

Viktig for å nå klimamål

Enova er et statlig foretak som skal arbeide for reduserte klimaassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor, og utvikling av ny klimateknologi. Nå mener de produksjon av hydrogen blir viktig for å nå norske klimamål.

Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildelinger muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Les også Vil utvikle «grønt industriområde» i skjærgården midt i Norge

Barth Eide mener Norge som energi- og skipsfartsnasjon har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.

Hydrogen og grønn maritim industri er to av sju satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. Enovas støtte på over en milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og sju hydrogendrevne skip støtter opp under dette grønne industriløftet, sier Espen Barth Eide.

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener hydrogen blir viktig for å nå norske klimamål i framtida.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Fem produksjonsanlegg

De fem produksjonsanleggene for hydrogen skal bygges i Glomfjord i Meløy kommune, Rørvik i Nærøysund kommune, Hitra, Florø og Kristiansand.

– De vil etablere en infrastruktur som gjør det mulig med en videre teknologiutvikling i bransjen. Knutepunktene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne fartøyene som Enova har støttet, opplyser Nils Kristian Nakstad i Enova.

Selskapet Trønderenergi skal satse flere hundre millioner kroner på Hitra.

– Sammen med Statkraft satser vi på produksjon av hydrogen på Hitra. Skal vi få ned utslippene må også den maritime sektor over på mer klimavennlig drivstoff. Vi mener hydrogen er det beste alternativet nå, sier konserndirektør Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

Kråkøya i Nærøysund

Her på Kråkøya ved Rørvik i Trøndelag skal Nord-Trøndelag E-verk bygge et produksjonsanlegg for hydrogen.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Sju båter får støtte

De sju båtene som til sammen får 451,3 millioner i støtte, er to tankskip og to bilskip fra Færder Tankers Norway. I tillegg til to containerskip fra Ocean Infinity, og et bulkfartøy fra Thor Dahl Bulk.

Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift. Knutepunktene som nå støttes av Enova, vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Nakstad.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er glad for satsingen på hydrogen og ammoniakk som presenteres i dag.

Regjeringen har betydelige ambisjoner knyttet til utviklingen av hydrogen. Vi ønsker å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp. Vi har styrket arbeidet med hydrogen fra første dag. Det er gledelig at det er en lang rekke hydrogenprosjekter langs hele verdikjeden under utvikling i hele Norge. Det grønne industriløftet til regjeringen vil bidra ytterligere til utviklingen av hydrogen i Norge, mener Aasland.

Bellona støtter satsingen

Miljøorgansasjonen Bellona støtter satsingen på hydrogen.

– En rekke europeiske land satser på hydrogen for å kutte utslipp i industri og transport. Disse nye prosjektene kan vise Europa hvordan man bygger både infrastruktur og fartøy, mener Olav Øye, seniorrådgiver for klima og industri i Bellona.

– Det er lurt å legge produksjonsanlegg til områder med mye og billig strøm. Derfor er Norge et bra testområde for både produksjon og bruk av hydrogen, fortsetter Øye.

I desember i fjor delte Enova også ut over en milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. Disse prosjektene bidrar også til teknologiutvikling og demonstrasjon innen produksjon og bruk av hydrogen.

Det er nå viktig at alle parter lærer av teknologiutviklingen i disse prosjektene. Nå vil Enova følge teknologi- og markedsutviklingen nøye framover, mener Nils Kristian Nakstad i Enova.

Les også Skal bygge verdens første utslippsfrie lasteskip