Gikk over Omkjøringsveien

En dame har kryssa E6 Omkjøringsveien i Trondheim ved Siemens til fots. Hun framsto som forvirra og blir tatt hånd om av politiet.