Fv 30 sperret ved Singsås

Fv. 30 er stengt ved Fjesetbrua i Singsås pga. bilberging, etter at et militært kjæretøy kjørte av veien.