Bitter kamp om NTE-milliardene

Onsdag møtes fylkespolitikerne i Trøndelag for å bli enige om å slå sammen fylkene. I Nord-Trøndelag er det også en knallhard kamp om fordelingene av kraftmilliardene i Nord-Trøndelag E-verk

NTE

Nord-Trøndelag E-verk er i dag verdt rundt ti milliarder kroner.

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Når trønderfylkene etter all sannsynlighet blir vedtatt sammenslått av fylkespolitikerne, skal også eierskapet i Nord-Trøndelag E-verk fordeles på de 23 kommunene i nordfylket.

75 prosent

Fylkesrådet og de fire meste folkerike kommune (Stjørdal, Steinkjer, Levanger og Verdal) ønsker å legge mest vekt på folketall når eierandelene skal fordeles. Fylkesrådet foreslår en fordeling der 75 prosent går etter folketall, mens namdalskommunene ønsker å fordele 60 prosent av NTE-verdiene etter tallet på innbyggere.

Så langt stiller 16 av de 23 kommunene i fylket seg bak en slik fordeling. Nå blir det opp til fylkespolitikerne å finne ut hva som er den riktige prosenten.

– NTE er noe vi i Røyrvik har vokst opp med. Vi var villige til å gi fra oss en masse ressurser for å skape verdier for fellesskapet. Når vi nå føler at vi ikke sitter igjen med noe eierskap til disse verdiene, er det mange i Røyrvik som er skuffet. Vi kjemper for en mer broderlig fordeling av verdiene, sier Røyrvik-ordfører Hans Oskar Devik.

Maktkamp

Hans Oskar Devik

Røyrvik-ordfører Hans Oskar Devik mener fordelingen av NTE-verdiene er urettferdig.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Røyrvik er Trøndelags minste kommune målt etter folketall (ca. 470 innbyggere), men er den sjuende største kraftprodusenten.

– Vi ønsker at ingen skal eie mer enn ti prosent. Da ville det blitt et selskap vi kunne stått sammen om og utviklet sammen, mener Devik.

Men lenger sør i fylket vil ikke Stjørdal, Steinkjer, Levanger og Verdal være med på en slik fordeling.

Folketall

– I dag er NTE innbyggerne i Nord-Trøndelag sin eiendom, og slik bør det være i framtiden slik at folketallet må legges til grunn ved fordeling av eierskapet, sa ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, til NRK tidligere i år.

Ivar Vigdenes

Ivar Vigdenes i er ordfører i Stjørdal kommune.

Også ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal har vært klar på dette.

– Alle nordtrøndere er like mye verdt, og en rettferdig fordeling må jo da ta utgangspunkt i fordeling etter innbyggertall, mener Vigdenes.

Over 13 prosent

Fylkesrådet ønsker altså at 75 prosent av aksjene fordeles etter folketall. Da vil Stjørdal bli største eier i NTE med 13,26 prosent, mens Røyrvik får en eierandel på 2,42 prosent.

Dermed får store kraftproduserende kommuner som Namsskogan, Grong, Meråker, Verran, Snåsa, Lierne og Røyrvik bare mindre eierandeler og innflytelse i kraftselskapet som har en verdi på rundt ti milliarder kroner.

– Det er ikke bare økonomi som er viktig, men det handler like mye om noen grunnleggende verdier. Det er veldig urettferdig at ikke Røyrvik og de andre kraftkommunene skal sitte igjen med mer, sier Hans Oskar Devik.

Fylkestingene i både Nord- og Sør-Trøndelag starter på Stiklestad onsdag.

Kraftkroner

Namsskogan er den største kraftproduserende kommunen i Nord-Trøndelag.

Foto: NTFK