Normal

Full drift i Løsberga

Arbeidet med å renske E6 i Løsberga for stein, starter mandag morgen.

Rasfare
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Ifølge Statens vegvesen blir mobilkrana som ble satt ut av drift i Løsberga lørdag ettermiddag, fjernet i løpet av kvelden. En ingeniørgeolog har gått gjennom området, og konklusjonen er at hovedblokken i rasområdet ligger trygt. Dette bekreftes også av tekniske målinger.

Nedfallet lørdag vil ikke påvirke framdriften og eventuell midlertidig åpning av E6 forbi Løsberga, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Raset gjør det enklere

Steinen som falt ned lørdag var i ytterdelen av den sørlige delen av hovedblokken, og var allerede under overvåkning som et spesielt vanskelig område. I og med at mye stein raste ut i helga, gjør det arbeidet med rensk og sikring mye enklere.

- På mandag skal de største blokkene som falt ned lørdag sprenges. Samtidig lages det en tilkomstveg og det blir kjørt på enda mer masse for å bedre stabiliteten i området, opplyser kommunikasjonsleder Eivind Sperre Austnes i Statens vegvesen.

- Svært krevende

Vegvesenet fortsetter som før både overvåking av området og det er satt ut vakter. Det gjennomføres løpende risikoanalyser. - Det som skjedde lørdag viser at arbeidet er svært krevende og stiller spesielt store krav til sikkerhet. Sikkerheten til de som skal gjøre arbeidet er det viktigste for Statens vegvesen, opplyser Sperre Austnes.

Vegvesenet understreker at de ikke åpner vegen midlertidig før det er helt trygt å ferdes der. Men når den åpnes vil det gjennomføres kontinuerlige målinger av stabiliteten i bergmassene. Det vil også være vakt i området.

Nordlandsbanen går som normalt, og planleggingen av permanent sikring og opprydning i Løsberga pågår for fullt.