NRK Meny
Normal

Fugleviruset i Norge innen to uker

Mattilsynet i Trøndelag regner med at fugleinfluensaen når Norge i løpet av to uker. Nå følges fjørfebesetningene nøye.

Endene i Nidelva leker seg i vannet
Foto: Hans H. Bjørstad

 

- Jeg tror vi har to-tre uker på oss før fugleviruset påvises i Norge. Ut fra mønsteret i andre europeiske land forventer jeg at det først dukker opp blant vill fugl, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet.

Ikke påvist

Meldingene om at den farlige varianten av fugleinfluensa er påvist hos ender i Sverige kommer ikke overraskende på Mattilsynet. Men Røthe Knudsen avviser at det allerede er sjuk fugl i Norge.

 - Vi tar prøver hos både vill og tam fugl, og smitten er ikke påvist. Vi har heller ingen rapporter fra ornitologer eller våre folk om uventet dødelighet i grupper av vill fugl, så vi har ingen grunn til å si at viruset er kommet til landet, sier Røthe Knudsen.

I ettermiddag hadde Mattilsynets regiondirektører et felles møte for å planlegge hvordan den kommersielle fjørfenæringa skal beskyttes mot viruset.

Forberedt 

Røthe Knudsen mener myndighetene er godt forberedt på å vinne den kampen.  

- Det jeg er mest bekymra for et at vi ikke klarer å ha de gode forebyggende barrierene på plass inn mot smitte til det kommersielle fjørfeholdet. Kommer smitten inn i ei besetning med hønsefugler må vi forvente at vi får stor dødelighet. Da må vi pålegge restriksjoner med de konsekvenser det får for den aktuelle bonden, for fuglene og for områdene omkring, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet.