Hopp til innhold

Frykter mutantvirus: Nabokommuner ber folk droppe å reise til Trondheim

Trondheims nabokommuner innfører forsterkede tiltak etter at mutert virus har spredt seg. Fylkeslegen er urolig over situasjonen.

Januar i Trondheiim

MUTERT VIRUS: Det ble onsdag innført forsterkede tiltak i Trondheim, som følge av utbrudd med mutert virus. Nå følger nabokommunene etter, og ber folk droppe å reise dit.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

De siste ukene har det blitt påvist flere tilfeller av mutert koronavirus i Trondheim. Foreløpig er det snakk om 27 smittede.

I tillegg har smitte knyttet til utbruddet blitt påvist i nabokommunen Stjørdal.

Flere tilfeller har ikke kjent smittevei, personer med mutert virus har beveget seg blant folk, og kapasiteten til smittesporingsteamet er ifølge kommunen sprengt.

På bakgrunn av dette vedtok formannskapet i Trondheim onsdag å innføre forsterkede tiltak, og nå følger nabokommunene etter.

– Trondheim har skjerpet inn sine tiltak, og kommunene rundt har blitt enige om å følge etter, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal.

Han la fram nye tiltak og anbefalinger torsdag formiddag, og kommer i disse med en sterk anmodning til stjørdalinger om å unngå alle unødvendige reiser.

I særdeleshet gjelder dette områder med ukontrollert smitte. Trondheim blir ansett som et slikt område.

Også kommunene Malvik, Skaun, Melhus, Orkland og Indre Fosen kommer med samme anmodning.

Ivar Vigdenes

SKJERPER TILTAK: Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp).

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Koordinerte tiltak

Kommunene har samordnet seg i sine tiltak, slik at de kan forhindre videre spredning av mutert virus i regionen.

Det innføres i kommunene skjenkestopp kl. 22, samt antallsbegrensning i butikker og kjøpesentre.

De vil også stenge treningssentre for alle som ikke kommer fra kommunen, og idretts- og fritidsaktiviteter stanses for voksne.

Munnbindpåbud videreføres i kommunene.

– Vi må agere tidlig når vi opplever at dette inntreffer vår region, sier ordfører Vigdenes i Stjørdal.

– Vi må påregne å kunne få utbrudd av muterte virusvarianter også i vår kommune. Vi må begrense omfanget om det skulle skje.

Som i Trondheim skal tiltakene vare til 17. februar, med mulighet for en ukes forlengelse.

Også i Trondheim har folk blitt frarådet fra å reise på tvers av kommunegrensene, og sosiale kontakter bør ikke overstige ti personer.

I tillegg innebærer tiltakene her blant annet delvis nedstenging av treningssentre, påbud om hjemmekontor og skjenkestopp fra kl. 22.

Potensielt stort omfang

Fylkeslegen i Trøndelag, Jan Vaage, mener det er svært viktig at man innfører disse tiltakene nå. Han ser med stor uro på situasjonen.

– Dette virker veldig uavklart. Potensialet for at omfanget kan bli stort, er klart til stede, sier han.

Vaage henviser til at personer har beveget seg mye rundt i Trondheim mens de var smittsomme, uten å være klar over det, og at smittekilden til dels er ukjent.

– Det er mange som er bedt om å teste seg, og det er først når vi får svar på disse testene at vi vet hvordan situasjonen er, sier han.

– Vi kan nok ikke puste ut før i neste uke.

Fylkeslegen sier han har god dialog med kommunene og har forhåpninger om at man vil kunne slå ned smitten ved hjelp av målrettede tiltak i regionen.

– Man har klart å bremse utbrudd på denne måten tidligere, så jeg tror det vil være effektivt.

Jan Vaage

BEKYMRET: Fylkeslege Jan Vaage mener at man kan puste ut tidligst i neste uke. Han oppfordrer folk til å laste ned Smittestopp-appen, for å hjelpe til med smittesporingen.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

To nye tilfeller i Trondheim

Torsdag morgen ble det bekreftet to nye smittetilfeller i Trondheim.

Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad mistenker de at ett av tilfellene er den engelske mutasjonen.

– Vi har satt inn tiltak som om det skulle være mutert virus på en av disse, sier hun.

Smittekilden til den ene personen er foreløpig ikke identifisert. Den andre har mest sannsynlig blitt smittet i Oslo.

Tirsdag ble det også påvist koronasmitte hos to voksne og et barn i barneskolealder, hvor man ikke har klart å identifisere hvor smitten kommer fra.

Kommuneoverlege Tove Røsstad, Trondheim kommune

MISTENKER MUTASJON: Kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad, sier de mistenker at ett av de to nye tilfellene, er det engelske muterte viruset.

Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Folk følger ikke råd

Ifølge kommunen opplever smittevernteamet i Trondheim at det fortsatt er personer som ikke følger rådene om karantene og vegrer seg for å oppgi nærkontakter.

Kommunedirektør Morten Wolden sa onsdag at til tross for at smitten i Trondheim generelt sett er lav, er man nødt til å innføre strenge tiltak fordi man har sett at folk har syndet på flere områder.

– Dessverre er det noen som synes å ikke ha brydd seg så mye, og så er det vi andre som må betale prisen, sa Wolden.

Morten Wolden sår utendørs, det er snø i bakgrunnen

FØRE VAR: Kommunedirektør Morten Wolden mener det er bedre å stagge smitten nå, i stedet for å risikere at det blir enda verre, med full nedstenging.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Sørafrikansk mutasjon påvist

De fleste smittede har fått påvist den engelske mutasjonen, men ett tilfelle av det sørafrikanske viruset har også blitt oppdaget.

Dette ble påvist hos en student som ikke hadde fullført hele karantenetiden – riktignok etter to negative tester.

Koronautbruddet med det engelske viruset er i all hovedsak knyttet til et utenlandsk arbeidsmiljø. Det har spredt seg videre, blant annet til Stjørdal og til et byggevarefirma med mange kunder.

Tirsdag ble det også kjent at to smittede arbeidere hadde brutt isolasjonen. Saken er anmeldt.

Oppfordrer til å teste seg

Testkapasiteten i Trondheim skal være god, og alle som mistenker at de kan ha vært utsatt for smitte, bes om å teste seg.

Kommunen opplyser torsdag om at folk som har vært på følgende steder til følgende tidspunkt, kan ha blitt utsatt for smitte, og bør teste seg:

  • Personer som har vært på 7-Eleven på St. Olavs hospital den 4. og 5. februar mellom kl. 11 og 12.
  • Personer som har vært kunder på butikken Melon i Midtbyen den 7. februar mellom 13.30 og 14.30.
  • Personer som har vært på IKEA den 6. februar mellom kl. 18. og 19.30.

Fra før av har de som har vært innom biblioteket for helse og medisin ved NTNU 4. og 5. februar blitt oppfordret til å teste seg, da det har vært en person med mutert virus her.

903 personer ble testet i Trondheim onsdag.