Kommuner i kriseberedskap: Kan være fare for flom

Vannet fortsetter å stige for hvert minutt på grunn av et snøras som demmer opp elva Driva. Oppdal og Sunndal kommune har satt krisestab.

Slik ser deler av Driva ut etter at det i helga gikk et ras.

– Vannet fortsetter å stige raskt mens vi står her. Vannet har kommet mellom jernbanen og E6 her, sier Sveinung Donali i bedriften Oppdal sten.

Snøraset har trolig gått i løpet av helga, og vannet i elva har siden den tid steget.

– Vannet har steget i hvert fall et par meter her. Vannet har kommet inn over åkrene og dekker noen veier her borte, sier Donali, som står i skiferbruddet i nærheten av demningen i Driva.

Undersøker demningen i Driva

Bilder fra demningen i Driva.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Ikke aktuelt med sprenging

NVE undersøker nå rasstedet og demningen.

– Det har gått et ras fra fjellsiden som har demmet opp elva. Hvis det kommer mer vann kommer det til å bli isgang og elva fortsetter å stige, sier ingeniør Priska Hiller i NVE.

NVE håper at situasjonen skal kunne løse seg selv etter hvert.

– Vi kommer til å vurdere om vi skal bruke maskin. Sprenging er ikke aktuelt. Vi har ikke lyst til at vannet skal tømmes plutselig, sier Hiller.

– Er det stor fare for en flodbølge?

– Vi anser det som lite sannsynlig. Det er mer vanlig at vannet spiser seg et hull som blir større og større, sier Hiller.

Kommuner i kriseberedskap

Det er satt krisestab i Oppdal kommune som følge av situasjonen.

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander (Ap)

Oppdal-ordfører Kirsti Welander (Ap).

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– Vi avventer mer informasjon fra NVE. Det kan være en fare for at demningen kan føre til flom, sier ordfører i Oppdal kommune, Kirsti Welander (Ap).

Hun sier at hun og rådmannen og deres stab har løpende kontakt med politiet, NVE og Fylkesmannen om situasjonen.

– Rundt 50 ansatte i bedriften Minera skifer har blitt evakuert fra området tidligere i dag, etter anbefaling fra politiet. Bedriften ligger en kilometer fra demningen, sier Welander.

Ordføreren sier de har mottatt informasjon fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som mener det er lite sannsynlig at det skal gå nye ras i området.

Sunndal kommune har også satt kriseberedskap, melder avisa Driva. Dersom demningen brister kan det få konsekvenser langs elva nedover Sunndal.

Ansatte har gått hjem

Politiførstebetjent Per Christiansen ved Oppdal lensmannskontor sier det er stor nivåforskjell på elva.

Per Christiansen, førstepolitibetjent

Per Christiansen, førstepolitibetjent ved Oppdal lensmannskontor.

Foto: Jøte Toftaker/NRK

– Situasjonen nå er uavklart. Vi er redd for at isen skal briste og at vi får en stor flodbølge på veg nedover, sier Christiansen.

Det er også kalt ut mannskap fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Elva går fortsatt under raset, og de som evakueres blir kontaktet av nødetater i området, opplyser politiet.

Det er en campingplass lenger ned i elveløpet som politiet har sjekket, slik at det ikke skal være folk der. Dessuten ble de ansatte i bedriften Minera skifer sendt hjem.

Raset som har gått, er ifølge politiet, et stort ras.

– Vi vet ikke hvor stort i meter, men her er det snakk om store masser, sier operasjonslederen.

Holder vakt på stedet

Ras demmer opp Driva

Politi på plass hvor raset i Drivdalen har gått.

Foto: Jøte Toftaker

Demningen har ført til en nivåforskjell på 10–15 meter. Jernbanen holder selv vakt på stedet for å følge med på vannstanden. Trønderenergi er også i beredskap.

– Det er foreløpig ingen fare med tanke på E6 eller jernbane, men det kan være man må sprenge vekk massen i elva, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Hytte tatt av snøras

Søndag ble ei hytte i Grønlia hyttefelt i Oppdal knust av et snøras. Ingen personer ble skadet.

Det var mandag formiddag at politiet ble varslet om raset av noen hyttenaboer i nærheten.

Hytte tatt av ras i Oppdal

Slik så hytta som ble tatt av raset i Oppdal ut.

Foto: Jøte Toftaker/NRK