Hopp til innhold

Frp-politikar Terje Settenøy får enorm støtte etter at han sto fram som alkoholikar

I eit avisinnlegg valde Frp-toppen å legge korta på bordet, og fortelje om sitt liv som alkoholavhengig. Partikollega Siv Jensen trur det kan bidra til at andre vågar å søke hjelp.

Terje Settenøy, Frp

STÅR FRAM: Frp sin toppkandidat i valkretsen Nord-Trøndelag, Terje Settenøy, har valt å vere open og ærleg om at han er alkoholikar.

Foto: Vangseter

«Hei, jeg heter Terje og er alkoholiker»

Slik startar innlegget til politikar Terje Settenøy frå Nærøysund, som vart publisert i fleire trønderske aviser rundt nyttår.

Stortingskandidaten til Frp Nord-Trøndelag har valt å vere open og ærleg om sin situasjon.

Alkoholen tok kontroll over livet

38-åringen har vore alkoholikar det meste av sitt vaksne liv – heilt sidan ung alder.

Han begynte på sjøen som 16-åring, og starta allereie då å drikke altfor mykje.

– Alkoholen har prega livet mitt i stor grad, dessverre. Eg har stort sett hatt periodar med kraftig alkoholmisbruk heilt sidan då.

Terje Settenøy, Frp, sjømann

SJØMANN: Terje Settenøy frå Vikna i Nærøysund har vore sjømann mesteparten av sitt liv. Allereie som 16-åring drakk han altfor mykje alkohol.

Foto: Privat

21. november 2014 tok Settenøy det han kallar det viktigaste valet han nokon gong har tatt. Då innsåg han det familien og dei nærmaste vennane hadde sett i fleire år:

Han hadde ikkje lenger kontroll over livet sitt, det var det alkoholen som hadde.

Fekk livet tilbake – men så kom tilbakefallet

Derfor reiste han til Vangseter på behandling. Ein klinikk for alkoholavhengigheit. Sidan oppstarten i 1986 har om lag 10.000 personar fått hjelp til å bli kvitt si avhengigheit her.

Den stereotypiske alkoholiker, med langt hår og skitne klær, som sitter på en benk i parken og drikker, finnes nesten ikke. De fleste alkoholikere ser du det ikke på, de er helt vanlige folk.

Terje Settenøy

Vangseter brukar slagordet «ta livet tilbake» – og det var nettopp det politikaren gjorde.

Etter dette opphaldet endra livet til Settenøy kurs. Plutseleg fungerte han i kvardagen. I åra etterpå gjekk det stort sett bra.

Men hausten 2020 kom problema tilbake.

– Eg veit ikkje kva som skjedde. Utover hausten drakk eg meir og meir, og det vart oftare mellom kvar gong.

Terje Settenøy, Frp, i peisestova

I PEISESTOVA: – Det er viktig å seie høgt at ein er alkoholikar. Ting blir annleis då. Det betyr litt meir, seier Terje Settenøy, som får behandling mot alkoholavhengigheit.

Foto: Vangseter

– Lett å få god hjelp

Etter ein samtale med familien fjerde juledag, bestemte han seg for å reise til Vangseter for ei ny runde med behandling.

– Det er veldig mange som slit med alkohol. Men dei veit ikkje korleis dei skal ta tak i problemet. Det er synd, seier Settenøy.

– Eg skulle verkeleg ynskje at eg visste det eg veit no; om kor lett det eigentleg er å få god hjelp, held han fram.

Politikaren har fått mange positive tilbakemeldingar etter at han sto fram. Mellom anna frå partikollega Siv Jensen.

– Eg er stolt av Terje. Det er tøft av han å stå fram med sine vanskar. Det er viktig for å redusere tabu rundt alkoholproblem, og det kan bidra til at andre vågar å søke hjelp for sine problem, seier ho til NRK.

– Avhengigheit må behandlast heile tida

Sten Rune Roland er dagleg leiar ved Vangseter. Han fortel at det ikkje er uvanleg at folk returnerer og får tilbakefallsbehandling.

– Avhengigheit er eit fenomen du ikkje berre kan slå av. Å behandle avhengigheit er noko du må gjere heime også.

Roland seier mange føler skam når dei kjem til behandlingsstaden. Han meiner det er eit samfunnsoppdrag å bli kvitt dette tabuet.

Terje Settenøy, Frp, mat på Vangseter

MÅLTID: Ein vanleg dag på Vangseter startar med frukost halv åtte. Det er behandling fram til kl. 15, og så er det middag. Om kvelden er det møte.

Foto: Vangseter

Settenøy samanliknar å slutte med alkohol som å slutte å røyke.

– Det går veldig fort når du først startar igjen. Når det har gått bra i mange år, trur ein at ein er frisk og kan drikke igjen. Då vekker ein gamle synder, meiner han.

– Sterkt drikkepress i Noreg

Alkovettorganisasjonen Av-og-til kan bekrefte at det er eit problem.

– Freistinga for å ta seg eit glas kan bli stor. Det er vanskeleg å vere alkoholfri i Noreg. Drikkepresset er sterkt. Vi er i mange samanhengar der vi blir tilbydd alkohol, og der det er forventa at du skal vere med å drikke.

Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til

AV OG TIL: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til, meiner det er eit sterkt drikkepress i Noreg.

Foto: Av-og-til

Det seier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud. Ho fortel at nesten 2 av 10 står i fare for å utvikle eit drikkeproblem.

– Det er veldig fint at Terje står fram. Han skal ha respekt for det. Det er tabubelagt å snakke om alkoholproblem i Noreg.

Kva må vi gjere for at dette skal bli mindre tabubelagt?

– Vi må ha meir dialog om alkoholuvaner i samfunnet. Det må bli like naturleg å drikke alkoholfritt ein kveld.

Ein betre politikar

Settenøy trur at å stå fram med sine alkoholproblem kan gjere han til ein betre politikar.

– Eg trur at ein blir ein betre politikar av å ha erfaringar frå det vanlege livet – frå kvardagsproblem. Folk flest har noko dei slit med. Det er fåtalet som svever gjennom livet på ei rosa sky.

Terje Settenøy, Frp, på Vangseter

VANGSETER: Terje Settenøy er tilbake på klinikken på Vangseter for å få behandling mot alkoholavhengigheita si.

Foto: Vangseter

Roland på Vangseter rosar politikaren.

– Det er modig. Eg er sikker på at mange takkar han for at han valde å skrive om det. Det er veldig sjeldan at folk i slike posisjonar står fram.

For Settenøy er det no viktig å behalde kontrollen over alkoholen når han i slutten av januar reiser heim til Nærøysund.

– Eg har fått eit mykje betre liv dei siste åra. Før den første behandlinga hadde eg ikkje eit liv. Det er eg som har styringa no, ikkje alkoholen.