NRK Meny
Normal

51-åring frikjent for seksuelle overgrep

En 51 år gammel mann bosatt i Nord-Trøndelag, som i 2011 ble dømt for å ha misbrukt sin egen datter, er frifunnet. Advokaten hans varsler nå et erstatningskrav i millionklassen.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

FRIFUNNET: Den 51-årige mannen bosatt i Nord-Trøndelag ble nylig frifunnet i en dom i Hålogaland lagmannsrett. Mannen har sonet to år og fem måneder av straffen på tre år og åtte måneder i fengsel. I overgrepsdommen fra 2011 ble han også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det var Trønder-Avisa som først meldte at mannen er frifunnet i Hålogaland lagmannsrett.

51-åringen ble dømt for gjentatte overgrep mot sin egen datter i to rettsinstanser, før han ble nektet å anke til Høyesterett. Men tidligere i år gjenåpnet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker saken.

Mannen har sonet to år og fem måneder av straffen på tre år og åtte måneder han ble idømt av Frostating lagmannsrett i 2011. Her ble han også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning.

Varsler stort erstatningskrav

Mannens advokat, Tor Øydne, er fornøyd med frifinnelsen i Hålogaland lagmannsrett.

– Det er en helt riktig frifinnelse. Det var helt i overensstemmelse med det som også påtalemyndigheten innstilte på, så det gikk som forventet, sier Øydne til NRK.

– Han er selvfølgelig lettet over å endelig bli frifunnet. Det har vært en stor belastning for ham, og han mener selv dette har tatt altfor lang tid, forteller advokaten.

Nå varsler Øydne erstatningssak for uberettiget straffeforfølging.

– Det er for tidlig å si noe konkret. Det vil kreve en grundig gjennomgang av både straffe- og barnevernssaken. Men det er klart at det vil bli et betydelig beløp, vi snakker nok om et sjusifret beløp, sier advokaten til NRK.

Sier hun ble manipulert

Domfellelsen av mannen i Frostating lagmannsrett var i stor grad basert på datterens forklaring.

Men for ett år siden endret den fornærmede datteren sin forklaring. Hun sa da at faren aldri hadde utsatt henne for seksuelle overgrep.

Fosterdatteren hevdet videre at hun ble manipulert av sin fostermor til å lyve om overgrep som altså ikke hadde funnet sted. Fostermoren døde i slutten av 2012.

Moren vitnet

Mistanken om at faren hadde forgrepet seg seksuelt på datteren kom første gang i 2008, ifølge Trønder-Avisa. Fostermoren ga opplysningene videre til barnevernet, som politianmeldte saken. Senere vitnet hun både i tingretten og i lagmannsretten.

Advokat Øydne ba i oktober 2013 om at saken måtte gjenåpnes. Gjenopptakelseskommisjonen valgte å gjenåpne saken etter datterens forklaringer og hennes søsken.

Saken ble så behandlet i Hålogaland lagmannsrett etter henvisning fra Riksadvokaten.