Ny meningsmåling: Senterpartiet åpner for samarbeid både til høyre og venstre

Senterpartiet kan få en joker-rolle dersom oppslutningen står seg til neste fylkestingsvalg. Partiet åpner opp for å forlate dagens samarbeidspartner, Arbeiderpartiet, til fordel for Høyre.

Thomas Iver Hallem

Senterpartiet og Thomas Iver Hallem kan bli tunga på vektskåla både for de røde og de blå, dersom målingene holder seg fram til neste års fylkestingsvalg.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

– Det er altfor tidlig å si hvor vi lander, sier fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) og holder døra åpen både til høyre og venstre.

Den første meningsmålingen for Trøndelag etter sammenslåingen, viser samme tendens som for Trondheim og landet for øvrig – Ap går noe tilbake og Høyre litt fram. I tillegg ser Senterpartiet også ut til å gå noe fram i Trøndelag.

Målingen er utført av Respons Analyse på oppdrag for NRK Trøndelag og Adresseavisen. Den ble gjort 26.–28. februar da det interne bråket i Trondheim Arbeiderparti etter en omstridt utbyggingssak raste som verst.

– Antall mandater i fylkestinget er endret fra to til ett fylke, og oppslutningen er ikke direkte sammenlignbart. Det er likevel mulig å lese trender ut av målingen, sier NRK Trøndelags politiske kommentator, Linda Bjørgan.

Distriktspartiet Sp

Trøndelag fylkesting har 59 mandater. Dersom meningsmålingen hadde vært valgresultatet, så ville fylkestinget sett slik ut:

Ap (17), H (13), Sp (10), SV (5), Frp (5), V (2), KrF (2), Rødt (2), MdG (2), Pensjonistpartiet (1).

De rødgrønne (Ap, SV, MdG, Rødt og Sp) gir 36 mandater

De røde, uten Sp, gir 26 mandater

De blågrønne (H, Frp, Pp, Krf og V) gir til sammen 23 mandater

– Med denne mandatfordelingen, kan Senterpartiet sitte med jokeren. Men om distriktspartiet Sp, med en tydelig stemme mot kommunesammenslåing og mot sentralisering, vil velge seg Høyre og Frp som samarbeidspartnere, er et åpent spørsmål, sier Bjørgan.

Høyre ønsker Sp velkommen

Høyres Elin Agdestein er ikke redd for uenighet mellom Høyre og Sp.

– Vi har som mål å gjenreise et borgerlig flertall Trøndelag. Hvis Senterpartiet er interessert i det, har vi absolutt noe å snakke om, sier Agdestein.

– Vi har god erfaring med å styre sammen. Det gjør vi både i Stjørdal og Steinkjer.

Sp ser både til høyre og venstre

Fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) er godt fornøyd med meningsmålingen.

– Dette er en hyggelig måling å få. Men måling er måling og valg er valg.

Hallem ser ingen klar sammenheng mellom partiets framgang og sammenslåingen av Trøndelag. Han tør heller ikke spå hvor Sp lander etter valget.

– Det er det altfor tidlig å mene noe bastant om. Sp har samarbeidet både med rødt og blått og dette er mulig også videre. Og går vi forhandlinger, er både politikken og posisjonene forhandlingskort, sier Hallem.

– Vi har en jobb å gjøre

Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder Nord-Trøndelag

– Vi håper Sp fortsetter det rødgrønne samarbeidet, sier leder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Dette er ei måling som ligner det vi ser på landsbasis, sier lederen i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik.

– Dette er ikke godt nok. Vi har en jobb å gjøre.

Hun mener Sp har gått langt i å antyde at de kan tenke seg å skifte politisk kurs.

– Jeg tror ikke Sp-velgerne ønsker seg mer Høyre- og Frp-politikk. Jeg blir derfor overraska om Sp velger å gå den veien, sier Mevassvik som håper samarbeidet med Sp kan fortsette.

Sandvik og Hallem

Sp har fått sterkere kort på hånda med et svakere Ap i Trøndelag, viser siste meningsmåling. Det kan føre fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) fram fra Aps og Tre O Sandviks skygge.

Foto: Linda Bjoergan