Fortsatt kø på E6

På E6 sørover ut fra Trondheim er det fremdeles kø fra Heimdal mot Klett etter et trafikkuhell i Storlerbakken for halvannen time siden. Det er også kø gjennom Bjørndal mot Heimdal sentrum. Mange har valgt fylkesvei 900 Heimdalsveien, men her er det lysregulering mellom Heimdal og Klett. Her er det også veldig mye kø.