Forsvar med halvparten kvinner er en suksess

Forsvaret innkalte like mange menn som kvinner til førstegangstjenesten på Ørlandet i to år. Forskningsstudien viser lite seksuell trakassering, bedre trivsel og minst like god forsvarsevne.

Forsvaret Ørlandet

Kvinner og menn som avtjener førstegangstjenesten på Ørlandet deler samme soverom.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Forsvaret forventer at kvinneandelen i forsvaret vil øke etter at det ble innført allmenn verneplikt i 2016.

Derfor gjennomførte Luftforsvaret et eksperiment i to år fra 2014 til 2016 ved å innkalle hele 50 prosent kvinner og 50 prosent menn til førstegangstjeneste på Ørlandet hovedflystasjon.

Her delte de soverom, men kvinnene hadde egne dusjer og toalett.

Fornøyd med kvinner i Forsvaret

Stein Maute, oberstløytnant

Oberstløytnant, Stein Maute, mener det fungerte godt med halvparten kvinner på førstegangstjenesten.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Oberstløytnant Stein Maute mener det fungerte godt med så mange kvinner og at dette ga minst like god stridsevne.

– Det vi var mest interessert i å finne ut var hvordan avdelingen fungerte i felt. Det er ikke noen forskjell på kvinner og menn i forhold til arbeidsoppgaver. Miljøet blir noe annerledes. Mens oppgaver blir utført minst like godt.

– Hvordan endres miljøet?

– Det blir mer likt det som er utenfor.

Forskninga blant de vernepliktige på Ørlandet viser svært lite seksuell trakassering og god trivsel.

Forsøk med 50 prosent kvinner i førstegangstjenesten på Ørlandet.

Forsvaret ville prøve ut hvordan det var at halvparten av de vernepliktige på Ørlandet var kvinner. Erfaringene er svært gode. Her er Mari Gillebo.

Kjønn betydde ikke så mye

– Når det var jevn kjønnsbalanse tonet det ned kjønnsforskjellene. Kjønn betydde ikke så mye. Det som spilte en mye større rolle var om du var en god soldat og god kompis, sier forsker Nina Hellum ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

Forskningsstudien viser at når kvinnelige og mannlige soldater bor og jobber sammen førte det til bedre samarbeid og bedre operativ evne.

I motsetning til tidligere forskning som viser at jenter i militæret har hatt en tendens til å ville være «en av gutta», ser det ut til at kvinnene i denne studien setter stor pris på å ikke være eneste av sitt slag i gruppa. De uttrykker ikke noe behov for å få ekstra oppmerksomhet fra guttene.

Felles soverom forsvaret Ørlandet

Her bor kvinner og menn sammen når de avtjener førstegangstjenesten i forsvaret på Ørlandet hovedflystasjon.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Delte soverom

Jeg tror ikke noen er flaue, men vi står ikke på rommet og skifter rett foran hverandre

I Forsvaret bor soldatene tett i telt eller på kaserne, og må utføre mange slags oppgaver i all slags vær, vind og situasjoner

– Hvordan er det å dele soverom?

– Vi bor jo sammen ute i felt også. Det å bo på samme rom er en naturlig del av det. Det er jo bare en tilpasning. Vi er på jobb i en profesjonell setting og det har ikke vært noe problem, forteller Mari Gillebo og Frida Eggen.

De er to av flere kvinner NRK prater med som mener at forsøket med jevn kjønnsfordeling i førstegangstjenesten er positivt. De fullførte rekruttskolen i løpet av 2016 og har vervet seg med tanke på en profesjonell karriere i Forsvaret.

Forsvaret Ørlandet

Et forskningsprosjekt med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn i førstegangstjenesten viste lite seksuell trakassering, bedre trivsel og minst like god forsvarsevne.

Foto: Stein Lorentzen

Siste fra Trøndelag

Midtnytt 23.00

Kveldens siste Midtnytt

Kveldens siste Midtnytt