Hopp til innhold

Førstestatsadvokat: – Kan oppfattes som vi har gitt laksenæringen amnesti

Førstestatsadvokaten ringte politimesteren i Trøndelag i dag og ba om en mer offensiv tone mot laksenæringen.

Laks som er angrepet av lakselus

Laksenæringen har store ressurser, men det betyr ikke at påtalemyndigheten ikke kan parere den på en skikkelig måte, mener førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Mattilsynet

I går ble det kjent at Lerøy Midt har brent dokumentasjon om lakselus ved sitt anlegg utenfor Frøya.

Mattilsynet har anmeldt to fiskeoppdrettsselskap for brudd på dyrevelferdsloven. Et av disse selskapene er Lerøy Midt.

I forbindelse med saken sa stasjonssjef ved Sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt at etterforskning av denne type saker er en utfordring.

– Det kan være ei utfordring, fordi det i noen sammenhenger er komplekse og ressurskrevende saker. Det er i tillegg ei næring som naturlig nok mobiliserer, det er mange interesser involvert og næringa skaper arbeidsplasser i samfunnet som tilfører det norske samfunnet betydelige inntekter. Det er mange hensyn å ta, sa Nordtvedt.

Skal sørge for god etterforskning

Førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Kristian Soknes, likte ikke det han hørte.

– Det kan jo bli oppfattet som at vi har gitt et amnesti, men det er ikke riktig, sier han.

Å sørge for en god etterforskning og en riktig påtaleavgjørelse er en overkommelig oppgave, mener førstestatsadvokaten.

– Vi har kompetanse og vi skal kunne klare å etterforske disse sakene her også. Vi er klar over at vi bruker mye ressurser på det og at vi er innenfor et felt der vi trenger godt samarbeid med kontrolletatene, men vi har samarbeidet godt med Mattilsynet og andre kontrolletater før, legger han til.

Saken fortsetter under bildet.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Påtalemyndigheten trenger et godt samarbeid med kontrolletatene i saker som dette, mener Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Ringte politimesteren

Førstestatsadvokaten bekrefter at han har tatt en prat med politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, om saken i dag.

– Da ordla jeg meg slik at vi kanskje må være litt mer offensiv enn man fikk inntrykk av at politiet var etter den reportasjen som var i går.

Saken hvor 360 000 laks har blitt påført store kjøttsår av lus har vekket sterke reaksjoner også politisk.

– Dette er totalt uakseptabelt, sa fiskeriminister Per Sandberg i går.

En ressursterk næring

Og da politikere i Trondheim hadde et halvårlig møte med politiet for å snakke om kriminalitet ble Mattilsynets anmeldelse av to oppdrettsselskaper tema. Politiets innfallsvinkel fikk varaordfører Hilde Opoku til å reagere.

– Da var politiet tydelig på at særlig saker knyttet opp mot sterke aktører som oppdrettsnæringen, som har mye ressurser å sette inn, er vanskelig, og det synes jeg er svært oppsiktsvekkende og svært alvorlig, sa Opoku.

Soknes er enig i at oppdrettsnæringen er en sterk og viktig aktør, men at påtalemyndigheten er rustet til å takle dette.

– De har store ressurser både på sakkyndighetsfeltet og selvfølgelig når det gjelder advokater som kan bransjen veldig godt, men det betyr ikke at vi ikke skal kunne parere det på en skikkelig og objektiv saklig måte, sier førstestatsadvokaten.

Siste fra Trøndelag