Hopp til innhold

Mattilsynet anmelder oppdrettere

Mattilsynet går til anmeldelse av Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett, etter at 360 000 laks fikk store skader av lakselus utenfor Frøya.

Luseskadet laks ved anlegget til Måsøval fiskeoppdrett

360.000 laks har fått store skader av lus i anleggene.

Foto: Mattilsynet

– Vi går til anmeldelse fordi begge selskapene har vist manglende evne til å ha kontroll med lusesituasjonen i anleggene sine, og fisk i anleggene har vært utsatt for massive luseangrep, med store skader på fisken, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

- Uakseptabel fiskevelferd

Laks som er angrepet av lakselus

Bildet fra Langskjæra-anlegget som er drevet av Lerøy Midt, viser at lakselus har spist seg helt ned til hodebeinet på laksen.

Foto: Mattilsynet

En samlet miljøbevegelse og Norges fiskeriminister er rystet over bildene som Mattilsynet har tatt på yttersiden av Frøya tidligere i høst.

– Fiskevelferdsproblemene har vært helt uakseptabelt. Dette er forhold som er så uvanlige at Mattilsynet har valgt å gå til anmeldelse av selskapene, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen.

Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett har fått beskjed av Mattilsynet om å mer enn halvere produksjonen etter Mattilsynets tilsyn. Bildene fra tilsynet viser fisk som nærmest er levende oppspist av lus.

Strengere reaksjon

Bjørn Røthe Knudtsen

Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

Foto: Mattilsynet

Lokalitetene har hatt betydelig høye lusetall – fra 60 til 90 per fisk (0,5 kjønnsmodne lus er grensen som aksepteres i dag) – og laksen i anleggene fikk store skader etter omfattende luseangrep. Dette viser etter Mattilsynets vurdering at selskapene ikke har gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivaretar fiskevelferden på en god måte, opplyser Mattilsynet.

– Når dere tidligere har gitt beskjed om å redusere produksjonen, hvorfor går dere nå til det skrittet å politianmelde selskapene?

– Det å redusere kvantumet er noe som skal gjelde for neste produksjonsperiode. Når vi nå anmelder så er det en ytterligere og strengere bruk av reaksjoner, og kommer i tillegg til den forsiktigshetsregelen for den framtidige perioden. Neste gang må de dokumentere at de kan drive med bedre resultat. Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen

Oppdretter: Ber om forståelse

Konserndirektør Stig Nilsen i Lerøy Seafood Group ber om forståelse for at selskapet i første omgang vil svare Mattilsynet direkte og skriver følgende til NRK i en epost:

– I svaret vil selskapet kommentere påstander om selskapets drift, og svare på spørsmål som er stilt, på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt. Når det gjelder Mattilsynets pressemelding om anmeldelse ber vi om forståelse for at kommunikasjon rundt dette inntil videre vil skje direkte med de ulike instanser.

Daglig leder i Måsøval fiskeoppdrett Asle Rønning opplyser til NRK at de er orientert om anmeldelsen, men ikke per nå ikke kjenner innholdet i den.

– Selskapet tar anmeldelsen til etterretning og vil svare og samarbeide med politiet hvis og når dette blir aktuelt.