Hopp til innhold

Slik vil de bli mer miljøvennlige

Null rømming og kamp mot lakselus er blant innholdet i en ny miljøstandard som er innført ved oppdrettsanlegg på Frøya.

To oppdrettsanlegg på Frøya er sertifisert etter miljøordningen ASC.

Anders Sæther

Anders Sæther i Marine Harvest.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Det er en miljøstandard som næringen selv har gått sammen om, sammen med WWF, sier Anders Sæther, kvalitetsleder i Marine Harvest Region Midt.

Som de første i Trøndelag har Marine Harvest fått to av sine anlegg på Frøya sertifisert.

Standarden heter ASC, og innebærer strenge krav til for, null rømming og bekjempelse av lakselus.

– Det er strengere krav til dokumentasjon og vi må hele tiden være forberedt på revisjoner og vise at vi følger den standarden vi skal, sier Conor Foster som er driftsleder ved Valøyan oppdrettsanlegg.

– Ansvarlig havbruk

WWF beskriver ASC som et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk.

Anders Sæter sier det er snakk om kjøreregler laget for å utvikle selskapets drift på en måte som gjør den mer bærekraftig.

– Og forhåpentligvis mer fremtidsrettet, sånn at vi får lov til å utvikle næringen videre og at vi håndterer de største utfordringene man har i næringen i dag på en skikkelig måte.

– Er dette løsningen på luseproblematikken?

– Vi skal ikke påstå at det er løsningen. Men det er en forutsetning som gjør at næringen blir utfordret og det blir en helt annen bevisst holdning i oppdrettsselskapene, sånn at vi driver fram løsningene som vi mener skal løse den utfordringen.

Tror på gevinst

Marine Harvest tror det kan være lønnsomt å innføre standarden.

– Det vil nok være sånn at denne sertifiserte fisken, i hvert fall i den første tiden, vil være bedre betalt i markedet. På sikt tror vi at den gevinsten kanskje blir mindre, men at vi skal tjene mer og mer på at vi driver godt i pakt med forutsetningene biologisk, sier kvalitetsleder Anders Sæther.