For få helsesøstre i Nord-Trøndelag

Kommunene i Nord-Trøndelag får kritikk av Barneombudet for å ha for få helsesøstre i skolen. Tirsdag ble fylkesmannen bedt om å se nærmere på helsesøsterdekninga.

For få helsesøstre i Nord-Trøndelag

Steinkjer skole har i dag ei helsesøster i en 40 prosent stilling. Det mener både rektor og Barneombudet er for lite.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

Rektor ved Steinkjer skole, Liv Welde Vikan

Rektor Liv Welde Vikan, ser at behovet for helsesøster er stort.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

På Steinkjer skole er helsesøsteren på skolen to dager i uka. Det mener rektor er for lite.

– Normen for en så stor skole med 350 elever, er å ha en helsesøster i 100 prosent stilling. I dag har helsesøster en stilling på 40 prosent, sier rektor Liv Welde Vikan.

– Dette er altfor lite. Men vi er heldige som har miljøterapeuter, sier hun.

Fikk besøk av Barneombudet

Elevene ved skolen fikk tirsdag møte Barneombud Anne Lindboe. Hun mener elevene har et for dårlig helsetilbud. Dette gjelder både Steinkjer skole og andre skoler i Nord-Trøndelag.

– Veldig mange skoler i Nord-Trøndelag har en helsesøsterdekning som ligger langt under anbefalt norm. Det er ganske alvorlig, sier Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe

Barneombudet forventer at kommunene prioriterer skolehelsetjenesten.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

Barneombudet forventer at kommunene nå ordner opp.

– Nå gir regjeringen mye penger til styrking av skolehelsetjenesten, og jeg forventer at kommunene i Nord-Trøndelag faktisk bruker pengene på å styrke skolehelsetjenesten, sier Lindbo.

Trenger et lavterskeltilbud

– Skolehelsetjenesten er barnas egen førstelinjetjeneste. De trenger noen som er der, noe som er et lavterskeltilbud, sier Barneombudet.

Rektor ved Steinkjer skole er enig med Barneombudet. Hun mener det er for lite at helsesøster er på skolen to dager i uka.

– Dette bør prioriteres. Det er barna som er framtiden og derfor er det viktig å ta tak i de tingene som er her og nå. De må få hjelp når de trenger det, sier Vikan.

– Vi ser at det er store behov, legger Vikan til.

På en stor konferanse på Steinkjer tirsdag, ble kommunene bedt av Barneombudet om å bedre skolehelsetjenesten. Onsdag denne uka skal fylkesmannen ha en gjennomgang av tilbudet i Nord-Trøndelag.

Barneombudet besøkte Steinskjer skole

Elevene ved Steinkjer skole fikk muligheten til å stille spørsmål til Barneombudet da hun besøkte skolen tirsdag.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK