For dyrt med kino i nytt bygg

Trondheim kommune vil ha ny kino i administrasjonsbygget som er planlagt på Leüthenhaven. Trondheim Kino har nå sagt nei til tilbudet fordi husleien er for høy.

Nye Leütenhaven

Illustrasjon av det som kan bli det nye kommunebygget i Trondheim sentrum.

Foto: Ingrid Sætherø / Illustrasjon

Geirmund Lykke

Geirmund Lykke er styreleder i Trondheim Kino

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi er fortsatt positiv til plasseringen og det er et godt kinobygg som er planlagt, men vi ber administrasjonen vår gå i dialog med kommunen for å se om husleiekravet kan senkes, sier styreleder i Trondheim Kino, Geirmund Lykke.

Den planlagte utbyggingen på Leüthenhaven skal huse om lag 1000 kommuneansatte, underjordisk parkering og nye kinolokaler. Planene har en prislapp på 1,5 milliarder kroner.

Samtidig tar store utbyggingsplaner for den eksisterende Prinsen kino form på tegnebrettet. Der er utgangspunktet å fortsette kinodriften i lokalene som finnes i dag, vel å merke med en kraftig oppjustering. I tilbygget som er tegnet inn bak kinoen ønsker Studentsamskipnaden studentboliger og idrettssenter.

Lettere med nybygg

Styret vil ikke si hvilken løsning det foretrekker før kostnadsspørsmålet er avgjort.

– Vi må få avklart Leüthenhaven-prosjektet fordi det er der vår eier, Trondheim kommune, ønsker at vi skal bygge vår nye kino der, sier Lykke.

Mens Lykke og resten av styret i Trondheim Kino venter på en avklaring om husleien, er han klar på hvilken løsning som vil være mest praktisk for kinodriften.

– Fordelen med å bygge nytt på Leüthenhaven er at man kan bygge uforstyrret og flytte hele kinodriften over når det nye bygget er ferdig. Ombygging av Prinsen kino kan fort skape problemer for den vanlige kinodriften i anleggsperioden, sier Lykke.