NRK Meny
Normal

Øysamfunn lammet av kabelbrudd

To dager etter stormens herjinger på Trøndelagskysten er fortsatt flere hundre i Ytre Namdal uten forbindelse. Nå krever ordføreren at Telenor rydder opp.

Flyfoto over Skeihavna, Leka

UTEN FORBINDELSE: En av tre mobilbasestasjoner på øya er fortsatt ute av drift, og 55 kunder på fasttelefon kan ikke ringe. Telenor jobber med å rette på feilen.

Foto: Leka kommune

– Jeg hører Telenor sier de har fått på plass en del av dekningen etter feilen lørdag. Men det er bare skryt. På min telefon er det bare en prikk, og linja er veldig ustabil, sier ordføreren i Leka.

Lekaordfører

UTRYGT: Lekaordfører Per Helge Johansen er fortvilet over at øya rammes av manglende mobil og bredbandsdekning. Han føler Telenor ikke tar øysamfunnet på alvor, og kritiserer beredskapen til leverandøren.

Det var natt til lørdag at en sjøkabel mellom Kolvereid og Rødseidet ble kuttet. Dette førte ifølge Namdalsavisa til at tre av tre mobilbasestasjoner på Leka ble ute av drift, 125 av 127 fastbredbånd på øya mistet dekninga og 53 av 183 med fasttelefon kunne ikke ringe.

Nå må kommuneansatte kjøre rundt til de som har trygghetsalarm for å sjekke om de har det bra.

– Vi oppdaget at trygghetsalarmene, som vi trodde var koblet på fasttelefonlinja, ikke fungerte når nettet er nede. Derfor har vi bedt pårørende om å hjelpe oss med å passe på. I tillegg kjører vi rundt for å se om folk har det bra, sier ordføreren.

– Gjør så godt vi kan

– Da vi oppdaget feilen kartla vi situasjonen. Vi har jobba hele helga med dette, og har nå fått på plass en del reserveløsninger, sier informasjonssjef i Telenor, Per Aril Meling.

Per Aril Meling

GODT NOK: Informasjonssjef Per Aril Meling mener Telenor sin beredskap er god nok. Og at lignende situasjoner kan oppstå også i framtiden.

Ifølge Telenor er en av tre mobilbasestasjoner ute av drift på Leka per mandag ettermiddag. De mener også at alle bredbandskundene på øya har fått tilbake forbindelsen. Men fremdeles er 55 uten fasttelefon på øya. I Vikna er 25 fasttelefonkunder uten forbindelse, og i Nærøy fungerer ikke tre av 18 mobilbasestasjoner. I tillegg mangler 138 av 1048 bredbandskunder dekning og 73 abonnenter i Nærøy er uten fasttelefon.

– Vi venter på en ny sjøkabel vi må sette inn. Alt vil være i drift igjen onsdag eller torsdag, sier Meling. Han avviser kritikken fra ordføreren, og mener Telenor har en god nok beredskap.

– Uholdbart

En av dem som ikke kan ta kontakt med omverdenen er Kirsten Pettersen. Hun jobber som skatteoppkrever i Leka.

Uten nett- og telefonfobindelse

UHOLDBART: Kirsten Pettersen er uten mobil og bredbandsdekning. Hun kan ikke ta kontakt med omverdenen når hun kommer hjem fra arbeid.

Foto: Per Helge Johansen

– Jeg har fasttelefon og mobiltelefon. Ingenting har fungert siden lørdag. Jeg har Telenor. Det er trasig, sier hun.

Hun kjenner noen som har trygghetsalarm og tenker spesielt på dem som bor alene.

– Det er jo veldig utrygt. Det er uholdbart at det skal gå mange døgn før feilen blir retta. Vi betaler for tjenesten. Jeg synes Telenor bør få det reparert snarest, sier Kirsten Pettersen på telefon fra arbeidsplassen.

  • Les:

Utfordrende for beredskapen

– Vi hadde en del problemer med mobil- og bredbandsdekning når stormene Ivar og Hilde herjet i fjor. Kommunene må ha beredskap for å handtere slike situasjoner også, sier fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås.

Per Arne Stavnås

SÅRBART: Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås i Nord-Trøndelag mener Telenor må få på plass infrastrukturen så raskt som mulig. Beredskapen til kommunene er sårbar når samfunnet har blitt så avhengig av mobil og bredbandsdekning.

Foto: Eivind Aabakken / NRK Trøndelag

Beredskapssjefen mener det er Telenor sitt ansvar å rydde opp, slik at infrastrukturen fungerer.

– Telenor må få dette på plass igjen. Vi får rapporter undervegs. Så har vi forstått det slik at det er en sjøkabel som vanskeliggjør rettinga av feilen, sier Stavnås.

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i Trøndelag der fylkesmannen har påpekt forskjellige scenarioer - blant annet manglende dekning av mobilnett og bredband.

– Med å bli uten mobil og bredband får en stadig større konsekvens, for vi er blitt så avhengig av det, sier beredskapssjefen i Nord-Trøndelag.

Investert i fiber

– Vi er heldig i Leka kommune. Vi har investert i en egen fiberkabel til kommunesenteret som går videre til barnehager, helse, skoler og ambulanse. Hadde vi ikke hatt det, kunne vi ikke meldt fra til Telenor om feilen heller, sier ordføreren.

– Telenor er vanskelig å få kontakt med for å melde om feil, og de er for dårlige på å informere om situasjonen. De bør ta mer ansvar for situasjonen. Dagens samfunn er bygd opp rundt at tjenesten skal fungere, sier Johansen.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.