Hopp til innhold

Flere dyrepåkjørsler i jernbanesporet: – Det er like nervepirrende hver eneste sommer

Over tusen dyr blir drept av tog i Norge hvert år. Nå skal Bane Nor og bondelaget gjøre jernbanegjerdene i Trøndelag sikrere.

Sau langs jernbanespor

FARE FOR PÅKJØRSEL: Sauer og andre dyr langs jernbanesporet er et vanlig syn flere steder i Norge.

Foto: Anita Schive Bjerkaas

Mange bønder opplever hvert år å miste dyr på jernbanen. På Røra i Trøndelag blir det kjørt i hjel sau hvert eneste år.

– Derfor haster det med å få gjort noe med problemet. Det er like nervepirrende hver eneste sommer, fordi vi er bekymret for at dyrene plutselig går gjennom gjerdet og ut på jernbanelinja, sier sauebonde Kent Richard Helgesen på Røra.

Kent Richard Helgesen

FRYKTER PÅKJØRSLER: Røra-bonden Kent Richard Helgesen frykter at dyrene hans blir påkjørt av tog hver eneste sommer.

Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

I fjor mistet bonden fem sauer som ble påkjørt av tog.

– I tillegg jaget vi vekk mange flere, slik at de unngikk å bli påkjørt, sier Helgesen.

Han er lei av alle påkjørslene, og krever at gjerdene langs jernbanen blir reparert, og satt i stand.

Døde sauer

BLODBAD: Sau påkjørt av tog i Trøndelag. Nå skal gjerdene langs jernbanen settes i stand.

Foto: Privat

I 2010 ble 2300 dyr påkjørt av tog i Norge. Men det har blitt bedre de siste årene, selv om det fortsatt blir påkjørt mellom 1500 og 2000 dyr hvert år av tog. Først og fremst elg, rådyr, tamrein og sau, ifølge opplysninger fra Bane Nor.

Bane Nor har ingen plikt til å sette opp gjerder langs jernbanen, men har de siste årene fulgt en handlingsplan for å gjøre noe med alle dyrepåkjørslene på jernbanen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa dette i Stortinget i fjor høst:

– I 2019 brukte Bane Nor om lag 46 millioner kroner på å sette opp gjerder langs jernbanen for å hindre sammenstøt mellom tog og husdyr og tamrein. Til sammenligning er det brukt gjennomsnittlig 17 millioner per år i perioden 2015–2017, og 38 millioner i 2018. Tiltakene er først og fremst rettet mot tamrein og sau, sa Hareide.

60 millioner til Nordlandsbanen

Langs Nordlandsbanen kostet det mellom 1,5 og 2 millioner kroner per kilometer med gjerde, opplyser Bane Nor til NRK.

– Vi har bygd ca. 44 km med viltgjerder på Nordlandsbanen mellom 2018 og 2021, til en kostnad på over 60 millioner, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterholt i Bane Nor.

Nå lover altså Bane Nor å samarbeide med trønderske bønder for å utbedre gjerdene også der.

Geir Revdahl, Bane Nor

LOVER BEDRING: Banesjef Geir Revdahl i Bane Nor lover å sikre jernbanen bedre i framtida.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Vi har et ansvar for vedlikeholdet, og det skal vi ivareta. Så håper jeg det blir et bra samarbeid med bondelaget. For vi er enige om at vi må jobbe sammen, sier banesjef Geir Revdahl i Bane Nor.

Han sier de allerede er i gang med reparasjonene og tror de i løpet av året har kartlaget hvor det trengs gjerdereparasjoner langs jernbanen.

– Vil dere bygge nye gjerder?

– Jeg forventer at det allerede er gjerder der det går husdyr, men nå må vi se på tilstanden på de stedene og ta det derifra, sier Revdahl.

Torstein Næss i det lokale bondelaget på Inderøya mener at vedlikeholdet må bli bedre.

– Vi er nødt til å få gjort noe med vedlikeholdet av gjerdene langs jernbanen, sier han, og får støtte av styremedlem Kari Toftaker i fylkeslaget.

– Det er jo mange tusen dyr som går og beiter langs jernbanen bare her i Trøndelag. Og disse dyrene må vi sikre bedre enn i dag. Det tror jeg vi skal få til, men det er jo til slutt opp til politikerne å sette press på saken, sier hun.

Kari Toftaker

GLAD FOR TILTAK: Kari Toftaker i Trøndelag Bondelag er glad for at det nå legges opp til et samarbeid mellom bøndene og Bane Nor.

Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

Bondelaget i Trøndelag anslår at det vil koste rundt 40 millioner kroner å reparere de ødelagte jernbanegjerdene bare i Trøndelag.

Bane Nor er fremdeles usikre på hvor mye det vil koste.

– Nå har vi et samarbeid med bondelaget for å hindre påkjøring av dyr. Vi må få fakta på bordet, og se hva omfanget blir av dette prosjektet, sier banesjef Geir Revdahl.

– Vi får tror det går i orden, slik at vi i alle fall får en bekymring mindre. Da slipper vi å tenke på at sauene havner midt ute på jernbanelinja, sier sauebonde Kent Richard Helgesen på Røra.