Hopp til innhold

Fjerner strømledning for å berge hubro – bygger vindkraftverk i samme område

For å berge hubroen er tre millioner kroner brukt for å grave ned strømlinjer i Flatanger. Nå skal det bygges vindmøller i samme område. – Hykleri, sier flere av motstanderne.

Strømlinjer tas ned på Sitter i Flatanger

Strømlinjene plukkes ned på Sitter, men på fjellet bak skal det bygges vindkraftverk.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Den siste strømstolpen går i bakken med et smell på Sitter i Flatanger. Nå er linjene som gikk på kryss og tvers i bygda fjernet.

Lina Nøstvold

Lina Nøstvold, Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dette gjør vi jo på grunn av hubroen, som er en truet art som vi skal gjøre det vi kan for å ta vare på. Hubroen er jo utsatt for å kollidere med disse linjene når den flyr inn og ut av hekkeplassene i fjellene bak oss her, og når den er på matsøk, sier Lina Nøstvold fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Kollisjonsfare med ledningsnettet er en av årsakene til høy dødelighet blant Nord-Europas største ugle.

Tre millioner kroner

Det er et samarbeid mellom det offentlige gjennom Fylkesmannen og Nord-Trøndelag E-verk som ligger bak satsingen.

Lenard Nilsen

Lenard Nilsen, fagansvarlig NTE.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Totalkostnadene på hele prosjektet er nesten tre millioner kroner, og av dette har staten bevilget omkring halvparten av pengene. Det forklarer Lenard Nilsen som er fagansvarlig for linjer i NTE.

– Vi har fått mye for disse pengene, det var et nettverk av linjer her som nå er gravd ned. Totalt er 1,2 kilometer med høyspentlinje erstattet med jordkabel. Mens 2,5 kilometer lavspentlinje er grav ned i bakken, sier Nilsen.

Hykleri

På fjellene bak er det imidlertid planlagt store inngrep som kan komme til å forstyrre hubroen.

Det er planlagt 30 kilometer veg, 30 store vindmøller og nytt linjenett for å føre strømmen ut av området.

I høst har det vært protestmarsj mot disse planene på Innvordfjellet.

Hva er mest problematisk – de gamle linjene som er fjernet eller vindmøllene som skal komme?

Dette spørsmålet stiller flere av motstanderne seg.

– Jeg tenker at dette blir litt hyklersk, for på den ene hånden gjør man nå tiltak som skal være til fordel for hubroen. Men på den andre hånden så bygger man vindkraftverk helt i tilknytning til tre-fire kjente hubro par, pluss alle de vi ikke vet om, sier Jan Ulvesten, som er med i aksjonen mot vindkraftutbygging.

Demonstrasjon mot vindkraft på Innvordfjellet

Demonstrasjon mot vindkraft på Innvordfjellet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Vil bli bedre for hubroen

Men selskapet bak utbygginga deler ikke motstandernes bekymring. De mener tvert imot at utbygginga vil gjøre det bedre for hubroen i området.

– For det første deler vi ikke påstanden om at en gir med den ene hånden og knuser med den andre, sier Johnny Hansen, som er prosjektleder for Innvordfjellet vindkraftverk i Zephyr AS.

Han forklarer at det gamle linjenettet utgjør klart størst fare for hubro og andre rovfugler, og at dette nå vil bli skiftet ut.

– Vårt prosjekt bidrar også til å sanere gamle linjer for NTE Nett og en styrking av nettkapasiteten i området. Det blir heller en reduksjon av antall kilometer luftledning som konsekvens av vårt prosjekt, sier Hansen.

Påstanden bekreftes av forsker Kjetil Bevanger hos NINA, som er ekspert på akkurat dette området.

– Jeg har sett på det Zephyr har svart og finner egentlig at de har satt seg godt inn i problemstillingene rundt hubro og elektrokusjonsfare, skriver Kjetil Bevanger som er forsker ved NINA til NRK.

Hubro

En ung hubro på reirhylla. Det kan være mer enn tre hubro-par i området, men undersøkelser pågår fortsatt for å fastslå hvor fuglene hekker og jakter.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Må se på helheten

Norsk Ornitologisk Forening er imidlertid ikke like glad i planene på Innvordfjellet og mener det mangler en helhetstanke.

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Jon Olav Larsen / Norsk Ornitologisk Forening

– Årsakene til den observerte nedgangen i hubrobestanden er mange, og bygging av vindkraftverk i områder som påvirker hubroer negativt, er uakseptabelt, sier Martin Eggen i fugleforeninga.

– Det summen av forstyrrelser, tekniske inngrep, endrede areal og ødelagte leveområder som gjør at hubroen er sårbar for vindkraftutbygging. Et kraftverk kan potensielt føre til at arealet blir mindre attraktivt både for hubro og byttedyr. Resultatet er dårligere reproduksjon og nedgang i bestanden forklarer Eggen.

Andre hensyn

Den siste strømstolpen dras ut av terrenget på Sitter, mens Lena Nøstvold kikker opp mot Innvordfjellet.

– Nå er jo den saken avgjort av Olje- og energidepartementet, også kan man jo si at dette er et paradoks, sier Nøstvold.

– Vi som fagavdeling motsatte oss jo i vår tid at den utbygginga ble gjennomført, men nå er det avgjort i departementet, og det må vi forholde oss til. Det er jo slik at hensynet til hubroen veier tungt i enkelte saker, mens andre hensyn veier tyngre igjen i nye saker.

Hubro og kråke

Hubro og kråke

Foto: Kjartan Trana / NRK

Siste fra Trøndelag