Fjerner lupiner i verneområder

Sommervikarer er i gang med å fjerne hageblomsten lupiner som vokser i verneområder i Nord-Trøndelag.

Lupiner fjernes i verneområdet på Vellamelen.

Lupiner fjernes i verneområdet Vellamelen. På bildet Ingrid Eide Aadland.

Foto: Tariq Alisubh

Store mengder lupiner skal i løpet av de neste ukene vekk i hele syv verneområder.

Fortrenger prestekragen

Hilde Ely-Aastrup, rådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, står omgitt av blå og rosa lupiner og hvite prestekrager på verneområdet Vellamelen i Steinkjer.

– Prestekragen er en kjent og kjær plante. Vi er redd den skal forsvinne når lupinene sprer seg, sier hun til NRK.

Fylkesmannen er i gang med ei omfattende kartlegging og fjerning av det de kaller fremmede og skadelige arter. Dette gjelder først og fremst lupiner, kjempespringfrø og slirekne arter.

De startet denne uka. Og to sommervikarer skal fortsette med å luke vekk lupiner i verneområdene Lundleiret og Byahalla i Steinkjer, Vikaleiret i Inderøy, Bjørga og Kausmofjæra i Verdal, Tynesfjæra og Alnes i Levanger.

Er i gang med å fjerne lupiner i verneområder.

Lupiner skal vekk

Lupiner skal bort langs E6

– Vi har et stort arbeid på gang sammen med Statens vegvesen. Lupiner fjernes også utenfor verneområdene langs E6 og E14 i Nord-Trøndelag, forteller Hilde Ely-Aastrup ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hun sier lupiner er en plante som ikke er ønsket i norsk natur.

– I tillegg til at den er stor og ruvende og sprer seg lett, så produserer den nitrogen, forteller hun.

Fylkesmannen har engasjert de to sommervikarene til å luke vekk og fjerne lupin og kjempespringfrø. Det skal forhindre at plantene sprer seg enda mer. Slirekne artene skal bekjempes ved hjelp av kjemisk behandling.

Kartlegger lupiner

Kartlegginga skjer ved at registreringer fortløpende digitalt legges inn i Artsobservasjoner.

I Artsdatabanken, som er er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. finnes en oversikt over trua og fremmede arter i norsk natur.

Her finnes ei rødliste, som er en oversikt over trua arter. Og ei svarteliste, en oversikt over fremmede og skadelige arter.

Hilde Ely-Aastrup ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hilde Ely-Aastrup ved Fylkesmannens miljøvernavdeling vil ikke at lupiner skal fortrenge prestekrager og andre ville blomster i verneområdene.

Foto: Tariq Alisubh