Fjellrevbestanden tredoblet – men fortsatt kritisk truet

Arbeidet med å redde den sterkt utrydningstruede fjellreven, bærer frukter.
Bestanden i Skandinavia er nå tredoblet på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.

Fjellrev

KRITISK TRUET: Det fantes sannsynligvis flere enn 10 000 fjellrever i våre fjellområder noen få århundrer tilbake, men høye skinnpriser og hard jakt førte til nær utryddelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Foto: JONAS RYDEN / NRK

Fjellreven er kritisk truet. Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå.

Litt over hundre voksne dyr løper rundt i norske fjell akkurat nå, som er en liten nedgang ifra tidligere år, ifølge Miljødirektoratet.

Fôringsstasjoner i fjellet

– Jeg ser etter om det har gått mye fôr og hvor mye vi må fylle på, sier Ingebrigt Kirkvold i Statens naturoppsyn, som er på plass og sjekker fôringsstasjonene ved Sylan i Sør-Trøndelag.

Seks fôringsstasjoner er utplassert i grensetraktene på 1000 meters høyde, der dyrene kan forsyne seg av mat.

Et titalls voksne fjellrev holder til her, hvor de har de hatt spiskammerset sitt i snart ti år.

Arbeidet med å redde den sterkt utrydningstruede fjellreven, bærer frukter. Bestanden i Skandinavia er nå tredoblet på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.

MATFAT: Ingebrigt Kirkvold og Marit Østby Nilsen i Statens naturoppsyn sjekker jevnlig fôringsstasjonene i Sylan i Sør-Trøndelag.

Tredoblet bestanden i Skandinavia

Det fantes sannsynligvis flere enn 10.000 fjellrever i våre fjellområder noen få århundrer tilbake, men høye skinnpriser og hard jakt førte til nær utryddelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Nå er fjellreven et av Norges mest truede pattedyr. I 2005 satte myndighetene i hele Skandinavia i gang ulike tiltak for å øke fjellrevbestanden: Utsetting av fjellrev, støttefôring og felling av rødrev.

Dette har ført til at fjellrevbestanden i Skandinavia nå er nært tredoblet siden tiltakene startet, ifølge Artsdatabanken.

Yngling av fjellrev

UTVIKLINGEN AV ANTALL KULL I NORGE: Totalt 50 valpekull ble registrert i rekordåret 2014 i Norge.

Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

2014 var et rekordår for fjellreven i Norge. Totalt 50 valpekull ble registrert, og minst 321 valper ble født. I 2016 ble det nedgang i antall fjellrevkull. Det ble registrert 16 valpekull og minst 60 valper.

Årsaken til den drastiske nedgangen var at 2016 var et bunnår for smågnagere, som er viktig mat for fjellreven.

Håper på lemenår

Gode smågnagerår er avgjørende for å få fjellreven til å yngle, opplyser Statens naturoppsyn.

– Det er først og fremst under de dårlige årene, bunnårene, at vi må prøve å hjelpe bestanden – slik at det overlever noen til neste topp. Målet er at vi skal slippe å holde på med det her, sier Kirkvold.

Ved hjelp av et viltkamera følger de med aktiviteten til fjellrevene.

– Nå ser vi at det er tatt 1973 bilder siden sist vi var her. Det betyr at det har vært mye aktivitet. Her er den nok jevnlig og spiser mat, sier Marit Østby Nilsen i Statens naturoppsyn.

Både Kirkvold og Nilsen håper på et gode smågnagerår i tiden fremover.

– Et skikkelig lemenår, det hadde vært suverent, sier Kirkvold med et smil om munnen.