Dette synet møtte bileieren da han kom hjem fra reise

Eieren av bilen fikk litt av en utfordring da han skjønte at det var umulig å kjøre bilen uten at både reir og egg ville bli ødelagt.

fiskemåke

VALGTE ELBIL: Måken hadde lagt egg mens bileieren var borte.

Foto: Einar Hugnes

20.05.21: Etter publisering av denne saken har vi retta en feil i ingressen i saken. Vi skrev først at eier av bilen skjønte at det var ulovlig å flytte et måkereir. Dette medfører ikke riktighet. Bileieren var ikke klar over at dette var ulovlig da han flytta reiret fra bilen. Miljødirektoratet opplyser også at det i dette tilfellet var helt greit at vedkommende flytta reiret.

Bileieren ønsker ikke å stå fram med navn, men han forteller villig om hvordan han fant bilen sin da han kom tilbake på jobb.

Mannen er ukependler, og lot denne gangen bilen stå igjen på parkeringsplassen. Selv reiste han hjem til en by et annet sted i landet.

– Plutselig begynte jeg å få tilsendt bilder og meldinger fra kolleger i Stjørdal. De fortalte om reirbyggingen på panseret, sier mannen.

fiskemåke

PARKERINGSPLASS: Fiskemåker blir mer og mer vanlig i bynære strøk.

Foto: Einar Hugnes

Fiskemåke er på rødlista

Samtidig som bilder og meldinger strømmet inn, skjønte bileieren at det ikke var «bare-bare» å få fjernet reiret.

– Før fant måkene maten sin i sjøen. Nå er det ikke nok fisk til fuglene der, og så trekker de til sentrumsnære strøk i stedet, sier bileieren.

Reirbyggingen på bilpanseret har skapt engasjement i Stjørdal. Blant annet har lokalavisa Bladet omtalt saken.

Å fjerne reir og egg er i utgangspunktet strengt forbudt.

– Så fort måker har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter, sier Jo Anders Auran. Han er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og selv bosatt i Stjørdal.

Flyttet reiret på egen hånd

– Jeg synes synd på måkene som måtte flytte, sier bileieren.

For da mannen kom tilbake på jobb i Stjørdal etter 17. mai, hadde han undersøkt og lest seg opp på hvordan reiret kunne flyttes og forhåpentligvis berges.

– Jeg brukte hansker for å hindre å sette lukt. Deretter løftet jeg reiret forsiktig bort i gresset tre, fire meter unna bilen, forteller han.

Han kunne ikke la bilen stå ubrukt lenger, og i alle fall ikke kjøre rundt med et måkereir på panseret.

– Det ville i hvert fall måkene kommet mye dårligere ut av, sier bileieren.

Miljødirektoratet har laget veileder

For å hjelpe folk med å forstå reglene, har Miljødirektoratet laget en veileder.

Der står det blant annet at å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse.

– Det er rom for skjønn, sier Auran i Miljødirektoratet. Blant annet i tilfeller der reiret er til direkte hinder for at arbeidsoppgaver kan utføres. Eller der reiret for eksempel ligger i en takrenne og hindrer at vatn kan passere.

Grei vurdering

I dette tilfellet mener seniorrådgiveren i Miljødirektoratet også at det var helt greit at bileieren flyttet reiret uten å ha søkt om tillatelse.

– Vi kan ikke regulere oss bort fra å la folk tenke sjøl heller, sier Jo Anders Auran.

På parkeringsplassen er eggene blitt kalde. Måkeparet gjorde et nytt forsøk på å bygge reir på et annet bilpanser, men denne bilen kjørte før de fikk fullført jobben.

De er fortsatt i området og kanskje får de laget et nytt reir på bakken.

For måker hekker på samme plass, år etter år. Kanskje har de ikke fått med seg at det som var et hekkeområdet for blant annet fiskemåker for 4–5 år siden nå er en asfaltert parkeringsplass.

Måkereir

FIKK FLYTTET REIRET: Eieren av bilen fikk flyttet reiret til et trygt sted.

Foto: Morten Karlsen / NRK