Vil gi fengselsstraff for ulovlig skuterkjøring

Politidirektoratet og Økokrim ønsker å straffe ulovlig snøskuterkjøring med to års fengsel.

Snøskuter

Politiet ønsker fengselsstraff for dem som kjører snøskuter ulovlig. Dette er et illustrasjonsbilde og viser ikke folk som kjører ulovlig.

Foto: Stig Roar Hegvik / Sons of Svalbard

Hans Tore Høviskland i Økokrim

Hans Tore Høviskeland vil ha strengere straff for brudd på motorferdselsloven.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

– Vi har foreslått at strafferammen for overtredelse av motorferdselsloven må heves, for i dag er det bare bøter. Det vil gi et klart signal om at brudd på motorferdselsloven ikke aksepteres og det vil avskrekke folk fra å velge å bryte regelverket, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

I dag er det bare lov til fritidskjøring i løyper i Finnmark, men regjeringen vil åpne for dette i resten av landet.

Miljøverndepartementet har sendt på høring et forslag til endring i motorferdselsloven, fordi regjeringen ønsker å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter som del av utmarksnæringen.

Redd for mer ulovlig kjøring

De blå partienes ønske om å slippe opp på regelverket rundt snøskuterkjøring har fått mange til å reagere. Det gjør også politiet.

I sine høringsuttalelser skriver Økokrim, Politidirektorat og politidistrikter at forsøksordninga vil ha sterke negative konsekvenser for natur og friluftsliv.

– Hvis forslaget blir vedtatt vil det medføre en økt ferdsel med snøskuter i utmark. Vi er redd det også blir mer ulovlig kjøring, sier Rune Sørholt som er miljøkoordinator for politiet i Nord-Trøndelag.

– Må ha klare regler

Både Politidirektorat og Økokrim ønsker altså skjerpet strafferamme for å prøve å forhindre lovbrudd. Samtidig ønsker de et meget klart regelverk rundt den nye fornøyelseskjøringa, der alt om for eksempel hvor det kan kjøres og hvor langt unna løypa det kan parkeres med skuter.

– Jeg tror det er viktig at det er klare regler på det, så ikke grensene tøyes for langt. Det er også viktig ut ifra et kontrollhensyn at man har klare regler, sier Høviskeland i Økokrim.