NRK Meny
Normal

Feiere til hest og med hundespann

Nå må alle kommuner sørge for feiing også på hytter og fritidsboliger. Men hvordan komme seg frem overalt? I Sør-Trøndelag tenker de både kreativt og miljøvennlig.

Morten Bjørgvik

Feiersvenn Morten Bjørgvik vil gjerne prøve å bruke hundespann for å komme frem til hyttene. Foreløpig har han bare Varg og Ragge å spenne for.

Foto: Privat

Fra nyttår kom Forskrift om brannforebygging, som sier at hytter og fritidsboliger skal være underlagt pliktig feiing og tilsyn fra brannvesenet. Nå jobber kommuner over hele landet med å finne ut hvordan de skal løse den nye oppgaven, som tidligere var hytteeiers ansvar.

– I utgangspunktet er vi glad for at vi får den muligheten, for vi er overbeviste om at vi vil finne en del feil på fyringsanlegg, sier brannsjef i Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Arild Karlsen, til NRK.

Med 3000 hytter bare i hans ansvarsområde, innrømmer Karlsen imidlertid at det er litt av en jobb de har foran seg, og sier de vil bruke dette året på å finne en løsning.

– Å gå milevis ute i landskapet er ingen løsning, så nå må vi prøve ut ulike alternativer.

LES: Hytteeiere slurver med feiinga

Vil prøve både hest og hundespann

Arild Karslen - Gauldal brann- og redning

– Det er ingen vits i å sitte og være negativ, så vi må prøve å teste ut ulike løsninger, sier brannsjef Arild Karlsen i Melhus og Midtre Gauldal.

Foto: Morten Andersen / NRK

Så hvordan skal så feierne komme seg fram til hyttene?

– Det første man tenker på i vår moderne verden er jo motorisert ferdsel, det vil si snøskuter eller ATV med belter. Siden dette er en samfunnsnyttig tjeneste, forventer vi at vi får lov til det, sier brannsjef Karlsen.

Men i Melhus har de også tenkt på andre og mer miljøvennlige fremkomstmåter.

– Vi mener både hundespann og hest kan være aktuelt. Vi har en tidligere feier, nå branninspektør, som sier han kunne tenkt seg å bruke hest. De andre måtte fått opplæring, sier Karlsen, som nå har lagt fram sine forslag for kommunepolitikerne.

Feiervesenet har ulike praksiser i de forskjellige kommunene, blant annet når det gjelder stiger.

– Mange steder er det huseier som må sørge for stige opp til taket, men i våre to kommuner er det feieren som skal ha med stige. Siden det er slik på boliger, regner vi med at det blir slik med fritidsboliger også.

Lærling

Nå er det opp til politikerne i Melhus og Midtre Gauldal å si ja eller nei til de ulike forslagene fra brannvesenet.

Foto: Christian Nygård-Monsen / NRK

Hytteeierne må være tilstede

I tillegg til feiing, skal det også gjøres tilsyn med fyringsanleggene. Det forutsetter at hytteeierne er tilstede.

– Vi samler nå synspunkter fra hytteeierne, for å høre når det passer at vi kommer. Noen mener det passer best om vinteren, andre om sommeren.

– Med tre tusen eiendommer, høres dette ut som en god del ekstra arbeid?

– Det er nok ikke den byråkratiske delen av merarbeidet som blir den største utfordringen, men den praktiske delen, ler Karlsen.

Han forteller at de tenker å fordele tilsynet over seks år, det vil si 500 hytter og fritidsboliger i året.

LES: – Det er røyken som dreper på hytta