Får sterk kritikk etter dødsulykke

Arbeidstilsynet mener et maskinfirma har prioritert lønnsomhet fremfor sikkerhet, etter at en mann døde i en arbeidsulykke på et pukkverk i Midtre Gauldal.

Furukollen pukkverk, Støren

– Det er en tragedie, både for familien og firmaet. Det har gått inn på oss alle. Ingen har villet bruke denne maskinen etterpå, sier styreleder i Winsnes Maskin & Transport, Arne Winsnes, om sorteringsmaskina til venstre i bildet.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Den 26. september mistet en mann i 30-årene livet, etter at han kom i kontakt med et transportbånd på en sorteringsmaskin og deretter ble dratt inn i maskinen. Mannen arbeidet alene i Furukollen pukkverk på Støren, og var innleid av Winsnes Maskin & Transport, som eier pukkverket.

I en midlertidig uttalelse til politiet - som er unntatt offentligheten - skriver Arbeidstilsynet at firmaet kunne ha forhindret ulykken ved å bruke påkrevd verneinnretning. Konfrontert med saken, trakk Arbeidstilsynet tilbake NRKs innsynsrett i dokumentet. NRK velger likevel å sitere fra denne uttalelsen.

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, er mye forsiktigere overfor NRK enn ordlyden i dokumentet.

– Det gjenstår å se om arbeidsgiver er å laste for ulykken. Der er vi ikke ennå. Etterforskningen pågår fortsatt, sier han.

Furukollen pukkverk, Støren

Årsaken til at mannen var i nærheten av transportbåndet på sorteringsmaskinen er ikke klar.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Manglet viktig deksel

Arbeidstilsynet var på befaring samme dag som ulykken skjedde, og stanset da maskinen på grunn av overhengende fare ved bruk. Tilsynet fant flere avvik fra regelverket, men det viktigste var at sorteringsmaskinen manglet vern mot bevegelige deler. I notatet fra Arbeidstilsynet til politiet henvises til et vitneavhør med en ansatt hos Winsnes Maskin & Transport:

«Grunnen til at dekselet ikke sto på er at når det er på samlet det stein og knusestøv innenfor dekselet som gjør at det går tett. Da må sorteringsverket stoppes, og dekselet må av for utbedring og rengjøring.»

Arbeidstilsynet skriver at de vurderer dette som en forklaring på hvorfor dekselet ikke ble påmontert, men mener at dette ikke er en legitim grunn:

«Slik Arbeidstilsynet vurderer utsagnet tyder det på at et påmontert deksel vil koste virksomheten både tid og penger og at de derfor har prioritert lønnsomhet, effektivitet og tid fremfor sikkerheten til arbeidstakerne.»

– Var ikke montert da vi fikk maskinen

Winsnes Maskin & Transport, Støren

Winsnes Maskin & Transport har stort fokus på rapportering av uønskede hendelser, skriver Arbeidstilsynet.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Produsenten av det såkalte sorteringsverket, Sandvik Norge AS, opplyser at beskyttelsesgitteret leveres som standard fra fabrikken og skal være montert under drift, og at dette kommer tydelig frem i brukermanualen.

Styreleder i Winsnes Maskin & Transport, Arne Winsnes, sier dekslet ikke var påmontert da de kjøpte sorteringsverket brukt - dermed har de heller aldri tatt det av. Han hevder også at de har mange deler til maskinen liggende, og at han ikke var klar over at dekslet var borte. Han reagerer sterkt på Arbeidstilsynets påstand om at firmaet har nedprioritert sikkerheten.

– Men ifølge Arbeidstilsynet skal dekslet egentlig tas av kun ved reparasjon og vedlikehold?

– Ja, men praksisen er annerledes i Norge. Det er et mye våtere og kaldere klima her, slik at massene må få dette rett ned på bakken og ikke bygge seg opp bak et deksel, sier han til NRK.

Løvås i Arbeidstilsynet sier de har vært borti flere tilfeller hvor verneutstyr er tatt bort fordi det er upraktisk, men vil ikke kommentere denne saken konkret.

Ulykke ved pukkverk i Midtre Gauldal

Politiet gjennomførte tekniske undersøkelser og vitneavhør etter ulykken 26. september i år. Etterforskningen pågår fortsatt.

Foto: Morten Andersen / NRK

Flere krav fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet sendte sin tilsynsrapport til Winsnes Maskin & Transport 24. oktober; en rapport med en mye mindre krass og bastant ordlyd enn notatet til politiet.

Der kommer det frem at firmaet vil nå får pålegg om å kartlegge årsaken til arbeidsulykken samt vurdere risikoen for at det kan skje igjen. I tillegg blant annet sørge for dokumentert sikkerhetsopplæring både av ansatte og innleide, samt samordne HMS-systemer med innleide firma. Påleggene må oppfylles innen en gitt frist.

– Det er først når virksomheten har oppfylt påleggene at saksgangen fortsetter. Vi ser på hvilke rutiner virksomheten har. Basert på de kunnskapene vi får inn, må vi ta en konklusjon om det foreligger noe straffbart, sier regiondirektør Løvås.

Arne Winsnes sier han ser på Arbeidstilsynets tilsynsrapport som grei, og mener den ikke påpeker graverende forhold.