Hopp til innhold

Klagestorm mot familiesenter

Brukerombudet i Trondheim krever full gransking av familiesenteret Viktoria etter mange klager fra fortvilte småbarnsforeldre.

Tove Iversen, Marius Iversen, Karoline Skjærvold, Line Skjærvold

Marius Iversen og Karoline Skjærvold, her sammen med sine mødre, ble fratatt sønnen sin etter å ha vært på Viktoria-senteret.

Foto: Peter Breivik

Tenåringen Karoline Skjærvold tok i mot hjelp hos Viktoria familiesenter etter at hun og kjæresten Marius Iversen ble foreldre i ung alder.

De fikk aldri den hjelpen de var lovet, og ble etter noen uker ved senteret fratatt omsorgen for sønnen sin.

Både foreldre og besteforeldre reagerer sterkt, og de er blant de 20 familiene som det siste halve året har klaget på familiesenteret.

20 klager

Hanne May Bruheim er ombud for helse-, omsorg- og oppvekst i Trondheim kommune og har mottatt en strøm av klager på familiesenteret Viktoria.

Bare det siste halve året har ombudet behandlet 32 klager på barnevernet, og 20 av dem er knyttet til Viktoria-senteret.

Hanne May Bruheim

Brukerombud Hanne May Bruheim har fått rundt 20 klager på Viktoria-senteret i Trondheim de siste seks månedene.

Foto: Grete Thobroe/NRK
Nils Harald Brattgjerd

Fungerende regiondirektør i BUF-etat Midt-Norge, Nils Harald Brattgjerd.

Foto: Anders Ulvolden / NRK
Viktoria familiesenter

Viktoria familiesenter er et statlig barnevernstiltak for ufødte og små barn mellom 0 og 3 år, med deres foreldre.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Ikke god nok veiledning

– Senteret er et frivillig tiltak som skal drive med familieveiledning. Alle som jeg har vært i kontakt med mener de ikke har fått god nok veiledning. Når det da kommer en negativ rapport, forstår de ikke hvorfor. Da burde de fått korrigeringer underveis, mener Bruheim.

Det er BUF-etat som eier Viktoria-senteret, og fungerende regiondirektør i Midt-Norge, Nils Harald Brattgjerd, sier de tar kritikken alvorlig.

– Vi tar tilbakemeldingene fra brukerne veldig alvorlig. Det er med på å gjøre senteret bedre. Det kan være vanskelig å fange opp alt gjennom våre egne kvalitetssikringssystemer.

Verken lege eller helsesøster

Ifølge Hanne May Bruheim har Viktoria-senteret verken lege eller helsesøster i staben. Hun etterlyser derfor en bredere faglig kompetanse. Flere av dem som klager på opplegget ved senteret, har opplevd å bli fratatt barna sine etter få uker. Uten at de forstår hvorfor det skjer.

– Det er jo veldig alvorlig når man må ta barna fra foreldrene og plassere dem i et beredskapshjem. Det får så store ringvirkninger for hvert enkelt barn, for foreldrene og for hele familien. Hvis dette blir gjort feil, så er det ofte alvorlig. Derfor vil jeg være trygg på at disse rapportene fra senteret er faglig forsvarlig, sier Hanne May Bruheim.

Brattgjerd sier de ikke har vurdert å få lege eller helsesøster på senteret.

– Vi har en kompetanse ved senteret som er i tråd med forskriften. Når kommunen gjør en vurdering om man skal fremme et forslag om omsorgsovertakelse, så vil det være naturlig at man jobber mer tverrfaglig.

Brattgjerd sier det jobber psykologer og miljøterapeuter på senteret. I tillegg har de familieterapeutisk kompetanse og kartleggingskompetanse.

Dobbeltrolle

Senteret blir kritisert for at de både kommer med råd til småbarnsfamilier og driver tilsyn.

– Det er ikke vanskelig å se at det krever ekstra tydelighet. Det krever involvering av dem som får hjelp ved senteret slik at man i best mulig grad kan være tydelig rundt rollene. Senteret tillater å ha begge de funksjonene. Jeg ser at det kan være vanskelig å skille på det, sier Brattgjerd.

Karoline Skjærvold og Marius Iversen

Karoline Skjærvold og Marius Iversen håper å få omsorgen for sin ti måneder gamle sønn.

Foto: Morten Andersen/NRK

Grundig gransking

Fylkeslegen gjennomfører jevnlig tilsyn med senteret, men brukerombudet vil at Trondheim kommune skal granske virksomheten mer grundig.

– Jeg vil anbefale kommunen å gå dypere inn i hva som skjer ved Viktoria-senteret. For kommunen kjøper plasser der, og da må vi være sikre på at kvaliteten er god nok, mener ombudet.

– Vi har hatt vår egen kvalitetsgjennomgang ganske nylig, og vi har ikke fanget opp noe som gir grunnlag for generell bekymring i forhold til det kritikken går på, sier Brattgjerd.

Han sier de er åpne for videre dialog med kommunen og ombudet.

– Det er viktig for oss å føle oss trygge på at tilbudet barn og familier får ved Viktoria er godt og i henhold til behovene. Det kan også være hensiktsmessig med et ytre blikk for å se litt nærmere på senteret, sier han.

Vil ha tilbake sønnen

Karoline Skjærvold og Marius Iversen er i tenårene og ble foreldre tidlig. Nå får de bare se gutten sin på ti måneder en time hver uke. Barnevernet mente i samråd med Viktoria-senteret at Karoline ikke var i stand til å yte god nok omsorg overfor gutten.

– Han bor i et beredskapshjem i dag, men vi vil ha han tilbake i familien. Dette skal vi klare sammen, og vi trenger ikke noe barnevern, mener hun.

Det unge paret får støtte fra familiene sine og vil gjerne bidra i omsorgen. Så langt er de ikke vurdert som gode nok av barnevernet.

Tok barnet fra henne

Det er heller ikke Rita Berg og Arne Sinnes fra Orkdal. De har tre gutter sammen, men gikk fra hverandre da Rita var gravid med sistemann. Hun ble sendt til Viktoria-senteret i Trondheim med sin nyfødte baby i november i fjor. Etter tre måneder ble barnet tatt fra henne, og nå vil barnevernet ha en varig omsorgsovertakelse av alle guttene hennes.

Arne Sinnes og Rita Berg

Arne Sinnes og Rita Berg risikerer også å bli fratatt guttene sine.

Foto: Privat

– Barnevernet mente gutten ikke hadde en god nok utvikling, og at jeg slet psykisk og med sosial angst. Nå har jeg fått positive tilbakemeldinger fra helsestasjonen, og håper det styrker saken min, sier Rita.

Nå har både mødre, fedre og besteforeldre opprettet en egen lukket side på Facebook hvor de utveksler sine erfaringer.

– Trenger ikke fosterhjem

Mormor Line Skjærvold får se barnebarnet sitt en time i måneden. Hun er glad for støtten fra ombudet, og håper kommunens ledelse griper inn slik at ikke andre blir utsatt for det samme som dem.

– Jeg håper kommunens ledelse tar dette like alvorlig og profesjonelt som ombudet har gjort. For det tilbudet som blir publisert ved senteret er absolutt ikke det vi møter som brukere. Vi er to ressurssterke familier, og har ikke behov for beredskapshjem eller fosterhjem, mener hun.