NRK Meny
Normal

Færre bjørner i Norge

Nye tall fra Rovdata viser at det var færre bjørner i Norge i fjor enn de siste årene.

Bjørn

Tallet på norske bjørner var lavere i 2011 enn året før.

Foto: Nyhetsspiller

Hver høst de siste årene har forskerne samlet inn ekskrementer og andre spor etter norske bjørner i et forsøk på å finne ut hvor mange dyr vi har her i Norge.

Totalt sett ble det registrert færre bjørner i hele Norge i 2011 enn de forrige årene. Fjorårets telling viste 151 individer fordelt på 51 binner og 100 hannbjørner, viser oversikten fra Rovdata .

I 2010 viste tellingen 166 forskjellige individer i hele Norge.

De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland. Det er påvist flest bjørn i Finnmark, Hedmark og Nord-Trøndelag.

Undersøkelsen viser også at mange bjørner streifer innom flere fylker, og forskerne har benyttet midtpunktet for prøvene fra hver enkelt bjørn for å fordele dyrene på fylkesnivå.

Flest i Finnmark

I Finnmark ble det påvist 46 individer i 2011, mot 34 året før. I Hedmark var tallet 38 for 2011, og 48 for 2010. Også i Nord-Trøndelag var det en nedgang fra 43 i 2010 til 34 i fjor.

I Troms er antallet påviste individer nesten halvert, fra 21 i 2010 til 12 individer i 2011.

Seniorforsker Hans Geir Eiken hos Bioforsk tror dette henger sammen med hvor mange prøver som er samlet inn.

Orkdal-binna borte

– I Finnmark ble antallet innsamlede prøver mer enn doblet, mens det var en nedgang i antallet innsamlede prøver både i Hedmark, Nord-Trøndelag og Troms, opplyser Eiken.

I Sør-Trøndelag ble det i 2010 for første gang registrert en hunnbjørn. Binna ble registrert i Orkdal, men dette dyret ble ikke funnet igjen i 2011-tellingen.

– Av til sammen 1 208 innsamlede prøver var 757, eller 63 prosent av dem, fra brunbjørn. Ut fra disse prøvene kan vi si at det var minst 151 bjørner innom landet i fjor, mot 166 forskjellige bjørner påvist i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata og legger til at kjønnsfordelingen mellom disse årene stort sett er uendret.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.