Hopp til innhold

Er redd sjeldne flaggermus skal dø

En sjelden koloni av flaggermus i Leksvik står i fare for å dø ut.

Hoven skole

Her i den nedlagte Hoven skole, har de sjeldne flaggermusene holdt til siden 1940-tallet.

Foto: Jon Åge Fiskum/Trønder-Avisa

Flaggermus

En sjelden flaggermus-koloni er i ferd med å forsvinne fra Leksvik.

Foto: Ragnar Bo

Det er organisasjonen Norske Naturveiledere som frykter for framtiden til Norges nordligste koloni av skjeggmusøre , skriver Trønder-Avisa .

Siden 1940-tallet

Helt siden 1940-tallet har den sjeldne flaggermuskolonien holdt til på loftet i den nedlagte Hoven skole i Leksvik. Skolebygningen er i den senere tid flyttet noen meter i forbindelse utbyggingen av fylkesveg 755.

Norske Naturveildere frykter at skogshogst og oppfylling av masser i området, er i ferd med å ødelegge for flaggermusene.

Skjeggmusøre er en meget sjelden flaggermus i Trøndelag, og er på den såkalte rødlista over truede dyrearter.

Ingen støtte fra kommunen

Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus registrerte kolonien i Leksvik i 2003, og har nå søkt kommunen om penger for å kartlegge flaggermusenes bruk av områdene rundt Hoven skole.

Men Leksvik kommune mener de ikke har råd til å støtte organisasjonens undersøkelser. Det opplyser Hans Killingberg i kommunen til Trønder-Avisa.

– Dersom det likevel blir gjennomført undersøkelser som viser at flaggermuskolonien fortsatt holder til i Hoven skole, vil vi komme tilbake til hva som kan gjøres i samarbeid med Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus, opplyser Killingberg.

Siste fra Trøndelag