Én av tre kan ha kjørt med promille

Én av tre bilister i Sør-Trøndelag tror de har kjørt bil med promille i blodet. En ny undersøkelse viser at mange tar sjanser med alkohol før de kjører bil.

Bil

- Drikker du alkohol, bruk fornuften og la bilen stå, også hvis du er usikker dagen derpå, er oppfordringen fra kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det er forsikringsselskapet Gjensidige som har undersøkt sørtrøndernes holdninger til alkoholbruk og bilkjøring. Temaet aktualiseres ytterligere i julebordssesongen.

Noen beregner seg til når de tror de kan kjøre, andre kjører for tidlig dagen derpå, eller enda verre - kjører selv om de har drukket.

– La bilen stå om du tviler

– Drikker du alkohol, bruk fornuften og la bilen stå, også hvis du er usikker dagen derpå, er oppfordringen fra kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Hele 32 prosent av bilførerne i Sør-Trøndelag svarer at de tror de kan ha kjørt med ulovlig promille. Av disse er det dobbelt så mange menn som kvinner, mens det i gruppen er flest menn mellom 25 og 39 år.

Pål Eklo

Pål Rune Eklo er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

– At rus er et problem i trafikken er vi klar over, men det er skremmende at så mange bilførere i Sør-Trøndelag tror de kan ha promillekjørt en eller flere ganger, sier Eklo.

Rus årsak til halvparten av dødsulykkene

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge viser data fra Folkehelseinstituttet. 9 prosent i Sør-Trøndelag sier at det hender de drikker alkohol noen timer før kjøring og beregner når de tror de er under promillegrensen.

– Selv med lav promille øker ulykkesrisikoen kraftig, sier Eklo. Han oppfordrer til å benytte kollektivtrafikk, taxi eller spørre venner i stedet for å ta unødvendige sjanser.

Promillekjøring på Helgeland

Selv med lav promille øker ulykkesrisikoen kraftig.

Foto: Helgeland politidistrikt

Ingen erstatning

Kolliderer du etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og menneskelige konsekvensene bli svært alvorlige, ikke bare for dem du eventuelt måtte skade, men også for deg selv.

– Kolliderer du på grunn av promillekjøring får du ingen erstatning på forsikringen. I tillegg får du et erstatningskrav på alle skadene du har påført andre, både personskader og materielle skader. Det kan fort dreie seg om millionbeløp, sier Eklo.

Promillenivå og risiko

Tabellen viser risikoen for å havne i en bilulykke. Allerede på 0,8 i promille er risikoen nær dobbelt så stor som om man ikke hadde drukket. Og den er 10 ganger større med en promille på 1,6.

Promillenivå og risiko

Promille

Risikonivå

0,0

1,0

0,5

1,10

0,8

1,74

1,0

2,62

1,2

4,14

1,4

6,60

1,6

10,35

1,8

15,43

1,9

18,31

2,0

21,20

2,2

25,99

2,5

27,55

(Kilde: David Fiorentino / Folkehelseinstituttet)

Slik påvirkes kroppen av promille

Slik påvirkes kroppen av promille

Promille

Påvirkning på kropp

0,2

Øyets evne til å fokusere hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres. Evnen til å gjøre kompliserte oppgaver svekkes, du blir anspent og litt varm.

0,5

Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist begynner å reduseres. Hemningene begynner å forsvinne.

0,8

Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid. Hukommelse og kritisk sans svekkes.

1,0

Oppmerksomhet og konsentrasjonsevne er svekket, begynnende tretthet, nedsatt balanse og bevegelsesevne. De fleste slutter å drikke på dette tidspunktet.

1,5

Nedsatt bevegelsesevne, sløret tale. Man er full.

2,0

Forgiftningssymptomer, ingen selvkontroll. Talevansker. Mange ser dobbelt.

3,0

Ikke kontroll på urinblære, fare for bevisstløshet. Opplever ikke hva som skjer.

3,5-4,0

Bevisstløshet inntreffer. Redusert åndedrett. Stor fare for hjernelammelse og død.

4,0

(Kilde: Sosial- og helsedirektoratet)