NRK Meny
Normal

Elgesetergate i tunnel

De rødgrønne i Trondheim ønsker å gjøre Elgesetergate om til miljøgate og lage tunnel.

Elgesetergate
Foto: Morten Karlsen / NRK

Transportplan

Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Venstre og Kristelig folkeparti ber Rådmannen utrede hvordan Elgeseter gate kan gjøres om til en miljøgate uten dagens trafikk med tilhørende støy- og støvproblematikk. Håpet er at løsningene skal bidra til å begrense biltrafikken i Midtbyen. Egne busstraseer og grønne gratisbusser foreslås også.

Forslaget ble lagt fram i dag i forbindelse med presentasjonen av Trondheimspakke 2, transportplanen fram til 2025.

Politierne ønsker butikker og andre tilbud i tilknytning til tunnelen. De ønsker også et urbant gate- og bomiljø med restauranter på bakkenivå. Håpet er at næringsliv og eiere av eiendommer i området vil gå inn med penger i prosjektet.

Ønsker fri bompassering

Kart over bomringene i Trondheim
Foto: Grafikk: Tuva Tagseth

I mars neste år åpnes sju bomstasjoner i Trondheim. I forslaget som ble lagt fram i dag legges det også opp til en del justeringer. Politikerne ønsker å åpne for å la enkelte beboere på Væretrøa og på Klett få rett til fri passering gjennom aktuelle bommer for å hindre at de blir ekstra sterkt berørt i forbindelse med kjøring til skole, barnehage og en del andre servicefunksjoner. Vegdirektoratet må i tilfelle godkjenne en slik ordning.

Mangler 900 millioner

Elgesetergate
Foto: Morten Karlsen / NRK

Politikerne i Trondheim har et betydelig problem etter at de ble nektet å innføre drivstoffavgift i kommunen. For å gjennomføre prosjektene i miljø- og transportpakken mangler de 900 millioner kroner. Hvis de ikke velger å senke ambisjonene må de finne penger andre steder. Invitasjonen til næringslivet er et tiltak. Andre alternativer kan være å bygge flere bomstasjoner og å øke avgiftene.

Rådmannen blir bedt om å komme tilbake til formannsskapet etter å ha vurdert detaljene i forslaget, gi sin vurdering av økonomien og foreslå en prioritering.

Sykkelheis og trikk

I den nye transportplanen ønsker politikerne også å se på mulighetene for å bygge sykkelheiser i Steinberget og Blussuvoldsbakken. Rådmannen bes se på mulighetene til å bygge sykkelfelt i Kjøpmannsgata, gang- og sykkelbru over Bjørndalen mellom Kolstad og Vestre Rosten, over Bynesvegen mellom Ilsvika og Fagervika og mellom Fagervika og Høvringen.

Det bevilges 11 millioner til drift av trikken og vedlikehold av skinnegangen neste år. Samtidig ber politikerne om en gjennomgang av skinnegående kollektivtrafikk i Trondheim i framtida.

Les også:

Miljøpakke redder trikken

Dyrere å kjøre bil i Trondheim

Grønt lys for miljøpakken

Klart for første trinn i Trondheims miljøpakke