Ei ferge i gang på Flakk-Rørvik

B-ferga er nå i gang på strekninga. Men A-ferga er fortsett innstilt på strekninga over Trondheimsfjorden.