Drapstruet ved krisesenter

Krisesenteret for Orkdal og omegn vurderer å sette inn skuddsikre vindu fordi flere og flere kvinner som kommer til senteret blir drapstruet.

Leder ved krisesentret i Orkdal, Audhild Øyaas, mener flere av kvinnene har grunn til å være redde.

- Flere og flere er blitt truet på livet, og slik som vi oppfatter det så er det mye skytevåpen rundt om, og dermed mange som har reell grunn til å frykte for livet sitt, sier Øyaas.

Flere anmeldelser

Krisesenteret for Orkdal og omegn tar imot kvinner fra et tjuetalls kommuner i Trøndelag. Kvinnene forteller om ektemenn som har forsøkt å drukne dem, kvele dem, eller som har gjort klar våpen og truet med å skyte.

Orkdal og Agdenes lensmannskontor fikk inn flere anmeldelser fra kvinner som ble truet på livet i fjor. Nå vurderer krisesenteret å få skuddsikre vindu i tillegg til de alarmene som er montert rundt området.

- Det vil være aktuelt, men hvor snart det skjer er jeg usikker på. Når situasjonen er tilstrekkelig alvorlig hender det vi må sende dem til et annet krisesenter i landet, og det blir mer og mer vanlig, forteller Øyaas.

Støtter tiltak

Også ved Krisesenteret i Nord-Trøndelag får en stor andel av kvinnene drapstrusler, og her skal de nå diskutere om det er nødvendig med skuddsikre vindu. Dette anbefales av krisesenterforbundet, sier leder i forbundet Vigdis Bratz.

-  Hvis man har rom som ligger utsatt til, bør man kanskje ha skuddsikkert glass. Jeg vet om flere sentre som har det, men jeg mener likevel at alle krisesentre er trygge på grunn av rutiner og prosedyrer som følges ved sentrene, sier Bratz.