Demens-medisin virker

Overlege Wenche Frogn Sellæg ved Sykehuset Namsos er uenig med legemiddelverket, som mener at demens-medisinen Aricept virker dårlig.

Wenche Frogn Sellæg
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

De siste fem åra har staten brukt en halv milliard kroner på medisinen, som over 10.000 pasienter bruker.

Frogn Sellæg er spesialist i geriatri, og har brukt medisinen på sine pasienter i mange år med godt resultat.

I dag ble det kjent i NRK Dagsnytt at legemiddelverket mener at demens-medisinen Aricept har liten virkning på pasientene.

Legemiddelverket advarte helsepolitikerne for flere år siden mot å innføre medkamentet, men den kom altså på blå resept i 2002. Flere studier har senere vist minimal effekt av medisinen.

Medisinen virker

Wenche Frogn Sellæg er en av legene som har lengst erfaring med demens-medisinen, og hun er sterkt uenig i disse konklusjonene.

- En av fire pasienter blir merkbart bedre når de bruker medisinen Aricept, mener Frogn Sellæg. Hun har åtte års erfaring med medikamentet. Wenche Frogn Sellæg  har også merket at pasienter som tilsynelatende ikke har noen effekt av medisinen, blir dårligere når de slutter å bruke den.