NRK Meny
Normal

Mange deltidsbrannmenn mangler utdanning

Nesten halvparten av landets deltidsbrannmenn mangler fortsatt lovpålagt grunnutdanning.

Brann på Jerpstad i Meldal

Mange deltidsbrannmenn mangler fortsatt lovpålagt grunnutdanning til tross for at fristen var satt til 2012.

Foto: Morten Andersen / NRK

– I Vikna mangler seks av 18 menn grunnkurset for deltidsmannskap, mens 11 av 18 mann i Leka kommune mangler kurset, sier brannsjef for Vikna og Leka, Roger Bratland.

I 2007 vedtok Stortinget deltidsreformen som skulle sørge for at alle deltidsbrannmenn i Norge skulle få økt sin kompetanse.

Fristen for gjennomføringen ble satt til utgangen av 2012, men fortsatt mangler rundt halvparten av deltidsbrannmennene i Norge den lovpålagte utdanninga.

– Det er jo litt utfordrende for oss. Vi har et nasjonalt krav som vi skal oppfylle, og mannskapene og storsammfunnet har også en viss forventning om at vi skal øke kompetansen til deltidspersonell, sier Bratland.

Fristen utsatt

Rundt halvparten av landets befolkning er avhengig av hjelp fra deltidsbrannvesen ved branner og ulykker.

Alle skulle vært gjennom en grunnutdanning innen slutten av 2012, men fristen er nå utsatt til 2015.

– Det er ikke særlig heldig å sette kommunene i et slikt lys at de risikerer ikke å ha godkjent mannskap på plass, mener Bratland.

– Kapasiteten er for lav

Avdelingslederen hos Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sier at det store etterslepet skyldes to forhold.

– For det første har det vært litt varierende hva kommunene har greid å prioritere i forhold til opplæring. I tillegg har ikke kapasiteten ved institusjonen som står for opplæringen, altså Norges Brannskole, vært stor nok de senere årene, sier Hans Kristian Madsen.

Dermed har man ikke klart å håndtere etterspørselen når den først kom, forteller han.

– I tillegg er det ofte et prioriteringsspørsmål i budsjettene både for kommune og stat, selvfølgelig.

– Vi har en jobb foran oss nå

Madsen sier at det trolig vi ta flere år før alle som skal ha grunnutdanningen faktisk har fått den.

– Vi har en jobb foran oss nå. Vi har fått en ekstrabevilging, så vi jobber iherdig for å prøve å få opplært de aller fleste i løpet av en treårsperiode. Men sannsynligvis vil det kanskje ta fem år før vi er på det nivået vi skal være.

– Får dette noe å si for kvaliteten i brannvesenet?

– Det er jo en stor del av våre brannfolk som er deltidsansatt, og det er veldig mange som har gjennomført utdanningen. Men det er ikke nok. Etterslepet er for stort, og det har jo sine sider. Men totalt sett så har vi aldri hatt flere gjennom utdanningen enn vi har nå, sier Madsen.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal