Byggestart i Vanvikbakkan

Klokka 12 i dag startet veiselskapet Fosenvegene AS bygginga av den nye parsellen i Vanvikbakkan. Det er bare pengene som mangler.

Knut Sundet

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS mener de har satt fortgang i veiutbygginga på Fosen.

Foto: Ander Ulvolden / NRK

Mandag var turen kommet til strekningen Vanvikan - Denstad (også kjent som Vanvikbakken) som skal rustes opp. Anleggsperioden er på litt over ett år.

– Det er en skikkelig stor jobb, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS ”Ei tim te by’n”.

108 millioner

Han har sine ord i behold. Den nye veien skal få tre felt over 1,3 km, og anleggsfolka skal kutte toppen av bakken med 11 meter.

Også krysset nederst i Vanvikbakken skal endres, slik at det blir mulig å få bedre flyt inn mot bakken.

– Hele 108 millioner kroner er Vanvikbakken beregnet å koste.

– Dette er et av de viktigste av de 18 veiprosjektene i Fosenpakken, understreker Knut Sundet.

Mangler bompenge-ja

Dagens anleggstart er en frisk satsing av Fosenvegene AS ”Ei tim te by’n”. Veiselskapet eies av de ni fosenkommunene, de to fylkeskommunene og en fagforening i Mosvik og Leksvik.

Stortingen skal nemlig ikke behandle søknaden om bompengefinansiering før om kvelden 14. juni.

– Der tror vi det kommer til å gå veldig greit, sier Knut Sundet.

Noen har snakket sammen

Mye tyder på at de har solid ryggdekning ute på Fosen.

– Regjeringa har foreslått dette prosjektet i revidert budsjett for 2011.

Det hjalp sikkert på selvtilliten at selveste saksordføreren fra Transport og kommunikasjonskomitéen Susanne Bratli (fra AP i Nord-Trøndelag) var til stede ved anleggsstarten i dag.

– Susann Bratli går god for dette. Regjeringa også. De har jo flertall.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Byggestart Vanvikan

Mandag klokka 12 startet arbeidet med den nye veistrekningen fra Vanvikan til Denstad på Fosen.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Ikke første gang

På Fosen har det gått rutine i å sette i gang veibygging før Stortinget har vedtatt finansieringa.

– Dette er det andre prosjektet vi starter før bompengesøknaden er godkjent.

For å få til det har både Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner forskuttert pengene. Første gang gjaldt strekninga Leksvik – Vanvikan.

– Der har de allerede kommet langt. Den veien skal åpnes for trafikk til høsten, i oktober, sier Sundet.

Nyvei for hele Fosen

Hele Fosen-pakken er delt inn i 18 delprosjekter. Til sammen skal det bygges 284 kilometer ny veg med høy standard. Hele Fosenpakka har en ramme på 1,7 milliarder kroner.

– Det er vel ikke tilfeldig at dere begynner med de prosjektene som er nærmest by’n, hvor flest pendlere passerer hver dag?

– Nei. Nesten alle som skal med ferga får oppleve fordelen av dette prosjektet, sier Sundet.

Oppå fergebilletten

Etter at Stortinget har vedtatt bompengefinansieringa for Fosenpakka skal det ikke gå lang tid før bilistene får anledning til å bli med å betale på veiprosjektene.

Det skal bare bygges ett nytt innkrevingspunkt. Det blir på Kringsvatn på grensa mellom Rissa og Åfjord.

Brorparten av finansieringa skal tas inn som et tillegg til fergebilletten på strekningene Flakk-Rørvik og Brekstad til Valset.

Sparer 40 millioner

Hvert innkrevingspunkt koster nemlig 8 millioner kroner å bygge, og to millioner i drift hvert år.

– Det betyr at vi sparer 40 millioner på investering og drift av innkrevingspunktene, sier Knut Sundet.

Det offentlige plukker opp 25 prosent av regninga.

Smurte maskineriet

Fosenvegene AS har på kort tid oppnådd resultater resten det står respekt av i resten av veiprosekteringsbransjen.

De har nemlig fått ni kommuner og to fylkeskommuner til å ekspressvedta de nye reguleringsplanene så fort de er ferdige fra Fosenvegene AS.
Næringslivet på Fosen spytta inn 20,1 millioner kroner.

– Vi har kjøpt planleggingstjenester for pengene å få fortgang i arbeidet, sier Knut Sundet.

Dette har ført til at kommunene har sluppet å bevilge egne planleggingsressurser til de nye veiprosjektene.

– Kommunene har ikke brukt ei krone, sier Knut Sundet.

Snart blakke

Men nå er pengene nesten brukt opp i Fosenevegen AS. Knut Sndet setter sin lit til stortinget.

Når vi får bompengefinansieringen på plass vil vi også få mer penger å planlegge de neste prosjektene.

Hva synes du om de nye veiprosjekten på Fosen for 1,7 milliarder kroner. Skriv din mening i kommentarfeltet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.