NRK Meny
Normal

Sentrumsforeldre vil legge ned utkantskole

Vanligvis er det rådmenn som foreslår utkantskoler lagt ned. I Røros er det foreldrene ved byskolen som nå ber om at utkantskolen i vesle Glåmos må bli historie.

Glåmos skole, Rorøs

Glåmos skole på Rørosbanen ligger fint til like ved kirka. Nå krever sentrumsforeldre den nedlagt.

Foto: Røros kommune

Foreldrene krever i et brev til politikere og administrasjon i Røros kommune omkamp om vedtaket, skriver den lokale nettavisa Rørosnytt.no.

– Hva vil gi det beste skoletilbudet til barna? Det bør være spørsmålet, ikke distriktspolitiske hensyn, heter det i brevet fra Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Røros skole.

Sentrum mot periferi

Det spesielle med utspillet er at det så seint som i desember i fjor blei vedtatt at Røros skal ha en skolestruktur med tre skoler, den store sentrumsskolen med 550 elever, og de små bygdeskolene i Brekken og Glåmos.

I det gamle bygdesamfunnet Glåmos, med eget stoppested på Rørosbanen, går det dette året 29 elever.

Distrikt koster for mye, påpeker byskole-foreldrene

Foreldreutvalget ved byskolen, mener de to små utkantskolene koster mer enn de smaker kommunen.

Glåmos skole er den som er aktuell for nedlegging. Den ligger nemlig bare 13 kilometer fra sentrum. Mens den andre bygdeskolen, den i Brekken, ligger 35 kilometer og dermed adskillig lenger ute i kommunen, nesten inn mot svenskegrensa.

Lærere mot lærere

Også lærergruppa ved sentrumsskolen har involvert seg i saka, mot sine kolleger på den mindre skolen.

Sentrumsskolelærerne viser til at oppvekstsjefen i Røros har satt prislapp på hva en skoleplass koster ved alle skolene.

Og en elev i Glåmos er dobbelt så dyr som en elev som går i sentrum, viser de til, i brevet til politikerne og administrasjonen i kommunen.

Dette skyldes at bygdeskolene med færre elever på hvert klassetrinn, må ha flere lærere pr. elev.

I Glåmos og Brekken er det i dag 8 elever for hver lærer. Ved byskolen er det 18.

Røros Skole

Røros skole har fine nybygg. Men trues av reduksjon i lærerstaben.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Økonomisk hestekur årsak til striden

Det kuttes i drift i Røros kommune, noe som også kommer til å gå ut over skolene. Før jul foreslo rådmannen at kommunen måtte kvitte seg med Glåmos-skolen, men politikerne sa nei.

I stedet valgte de å satse på ei samordning av barnehage, skole og SFO i Glåmos, under en leder, rektor Alfhild Myre, som nå er sjef for alle tre virksomhetene fra 1. mai.

Hun sier til NRK at hun registrerer det som nå skjer fra foreldresida ved byskolen.

Kan bli heit valgkampsak til høsten

Men Myre utelukker ikke at valgkampen i Røros kan komme til å bli prega av denne saka.

Utspillet til sentrumsforeldrene om at de krever omkamp om skolestrukturen, selv om vedtaket om en tredelt Rørosskole bare er et halvt år gammelt, tilsier at det kan bli slik.

Det er allerede tidligere holdt informasjonsmøter i Glåmos, og ei spørreundersøkelse er sendt ut fra ei gruppe i bygda om hvordan foreldre eventuelt vil se på at det opprettes en privat skole - dersom den kommunale skolen skulle forsvinne.

Glåmos skole, Røros

Låg sol over Glåmos skole en vinterdag. Rørossamfunnet bestemmer om skolen fortsatt skal bestå. Så langt har de valgt å la det lyde av liv i klasserommene.

Foto: Røros kommune