Buejakt kan bli prøveprosjekt

Jakt med pil og bue bør prøves ut mener Direktoratet for naturforvaltning. De ønsker å innføre et treårig prøveprosjekt med jaktmetoden.

Buejakt

Det er delte meninger om jakt med pil og bue er en god ide.

Foto: NRK

Roar Skuterud

Roar Skuterud mener det er viktig at det settes ned er bredt utvalg før prøveperioden settes i gang.

Foto: Geir Otto Johansen

Seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning, Roar Skuterud sier at det nå finnes rapporter fra våre naboland som viser at dette er en jaktform som drives på en human og god måte.

– Vi vil sjekke ut om dette kan være en mulig jaktform i Norge.

Direktoratet for naturforvaltning har sendt ut en høring for å se hva samfunnet mener om dette.

– Det har kommet mange forskjellige meninger. Det som veldig mange påpeker er at hvis vi skal gå inn i et prøveprosjekt er det viktig at dette utformes på en god og vitenskapelig måte.

Vil ha nok kunnskap

Skuterud sier at det er viktig at de etter prøveperioden sitter med nok kunnskap. Dette er viktig slik at de er i stand til å ta en riktig avgjørelse om dette skal bli en jaktform som kan utføres over hele landet.

– Vi har gitt våre anbefalinger til Miljøverndepartementet om at det nedsettes en arbeidsgruppe. Denne må sammensatt av flere interessefelt og folk med ulik bakgrunn.

Dyrevelferd er viktig

Skuterud sier at det er viktig å få svar på spørsmålet om buejakt drives på en human måte.

– Vi er innstilt på at departementet skal gjennomføre et slikt prøveprosjekt. Det vi har av kunnskap så langt fra blant annet Danmark tyder på at dette er en jaktform som er innenfor de rammene vi mener er forsvarlige.

Anton Krog

Anton Krog er skuffet over Direktoratet for naturforvaltning.

Foto: Dyrevernalliansen

Skuterud sier at dette vekker følelser hos folk og at flere er kritisk til prosjektet.

LES OGSÅ: Regjeringen vurderer å tillate buejakt

Veldig skuffet

Biolog og daglig leder ved Dyrevernalliansen, Anton Krag er skuffet over Direktoratet for naturforvaltning.

– Denne saken har vi jobbet en del med og jeg må si jeg er veldig skuffet.

Krag frykter at avgjørelsen til slutt vil bli basert på jegernes egne tilbakemeldinger.

– Vi mener at dette er en dårlig ide og at dette er uheldig for dyrevelferden.

Buejakt

Dette er skrekkeksempelet til Krag der dyr blir skadeskutt.

Foto: Dyrevernalliansen

Trenger ikke enda en jaktform

Han mener jakt med pil og bue er langt mer krevende enn med rifle.

– Det krever mer selvdisiplin og man må komme nærmere byttet. Vi trenger ikke enda en jaktform i Norge, sier Krag.

Krag har liten tro på at den endelige avgjørelsen vil bli tatt på et objektivt grunnlag og sier at eksemplene som brukes fra Danmark og Sverige er basert på jegernes egne tilbakemeldinger.