Brudd på vegtrafikkloven

En lastebil på vei fra Hitra mot Orkanger ble stanset i Skjenaldalen etter melding om at den hadde vært i autovernet og brukt hele vegbanen. Det er utenlansk bil og fører. Denne type lastebiler skal ha ledsagerbil og være merket med lang last. Det har blitt gitt kjøreforbud, og kjøretøyet blir ledsaget til Orkanger for oppfølging av Statens Vegvesen. Føreren anmeldes for brudd på Vegtrafikkloven §3, «hensynsfullt, aktpågivende og varsom kjøring»