Hopp til innhold

Bønder får økt erstatning etter MRSA

Landbruksministeren foreslår å øke erstatningen til svineprodusenter som blir pålagt å slakte dyr som smittes av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA.

Egil Minde, Frosta

I forslaget til ny forskrift foreslår landbruksministeren økt erstatning til svineprodusenter som får påvist LA-MRSA i besetningen. Svineprodusent Egil Minde på Frosta er i gang igjen etter at han måtte slakte besetningen i fjor vår.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

LA-MRSA er ingen dyresykdom, men Mattilsynet gir i dag pålegg om full nedslakting fordi samfunnet vil nedkjempe den antibiotikaresistente bakterien.

Mandag ble det kjent at Landbruks- og matdepartementet vil øke MRSA-erstatningen for dyr med 20 prosent. Det blir også lagt opp til å øke godtgjøringa for egeninnsats i arbeidet med smittesanering i forslaget som nå sendes ut på høring.

Svineprodusent Egil Minde fra Frosta tapte over en halv million kroner da han ble pålagt å slakte hele besetningen i fjor vår. Han mener forslaget fra landbruksmyndighetene ikke er godt nok.

Vil ha trygg mat

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale er på besøk i Nord-Trøndelag mandag og foreslår mer i erstatning til svineprodusenter som får påvist den antibiotikaresistente bakterien MRSA.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Landbruksministeren er på besøk i Nord-Trøndelag og mener den nye erstatningsordninga er bra for næringa.

– Nå øker vi erstatningen med 20 prosent og utvider hva det blir gitt erstatning for. Jeg mener dette gir en god kompensasjon for de ulempene det er å bli pålagt å slakte besetningen. Det vil føles krevende for den enkelte produsent, men for norsk mat betyr det et enormt konkurransefortrinn fordi vi kan si at norsk mat er trygg, sier landbruks –og matminister Jon Georg Dale.

Ikke fornøyd

Svineprodusent Egil Minde er ikke helt fornøyd.

Jeg mener svineprodusenter må få full kompensasjon. Men landbruksmyndighetene er på rett vei når de foreslår en økning i erstatninga på 20 prosent, sier Minde.

Han mener det er feil at han og andre svineprodusenter må ta tapet når de gjør en dugnadsinnsats for folkehelsa.

Tapene blir mindre

– Skal strategien med bekjempelse av LA-MRSA lykkes, er vi avhengig av at det kommer på plass gode og forutsigbare erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret. Det har leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, tidligere uttalt.

– Med ny forskrift, og de klargjøringene som nå blir gjort, vil tapene for dem som får påvist MRSA mindre, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Svinebesetning Frosta

Landbruksminister Jon Georg Dale mener svineprodusenter nå vil få en god kompensasjon for de ulempene det er å slakte alle dyra etter MRSA utbrudd.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Siste fra Trøndelag