Ber om at denne fylkesvegen ikke asfalteres

Venstre vil til uka ha med seg kommunestyret på at dette fortsatt bør være en grusveg i Levanger. Partiet mener grus er bedre for de mange trimmerne.

Grusveg Levanger

Fylkesveg 134 i Levanger sentrum er en del av ei populær rundløype for trimmere. Neste år skal vegen asfalteres.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Det er bestemt at alle fylkesvegene i Nord-Trøndelag skal asfalteres innen 2020. Venstre har vært en av pådriverne for å få dette til.

Men partiet mener at det ikke er riktig å asfaltere overalt.

Det var avisa Innherred som omtalte saken først.

Bedre med grus for trimmere

Derfor tar partiet opp denne saken under kommunestyremøtet i Levanger 19. oktober.

Partiet mener at en 1,4 kilometer lang strekning på fylkesvegen i Levanger sentrum ikke bør asfalteres.

– Denne vegen er i stor grad brukt av trimmere som i dag slipper å belaste kroppen unødvendig med å gå på asfalt, sier Atle Busch fra Venstre.

Grusveg Levanger

Venstre engasjerer seg i kommunestyret for å unngå at fylkesvegen asfalteres.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Får støtte fra beboere

Også beboere i området har engasjert seg.

Aud Mari Folden

Beboer Aud Mari Folden vil beholde grusvegen.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Vi vil beholde grusen. Det er veldig mange som går tur, jogger og sykler her. Det er et sammenhengende rekreasjonsområde, sier Aud Mari Folden.

Private tellinger av beboere viste at det i gjennomsnitt var vel 100 biler i døgnet på denne fylkesvegen, mens det var over 300 gående.

Ber politikerne si fra

I kommunestyremøtet til uka foreslår Venstre at politikerne fatter dette vedtaket:

Grusveg Levanger

Tellinger fra beboerne selv viser at det er langt flere trimmere enn biler som bruker denne fylkesvegen.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Levanger kommunestyre ber administrasjonen snarest henvende seg skriftlig til Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen om kun å asfaltere fylkesveg 134 fra avkjøringen ved Rinnleiret til jernbaneundergangen. Den resterende vegbiten bes oppgradert som grusveg.

De vil beholde grusen på strekningen på fylkesvegen fra Normisjonen til jernbaneundergangen.

Kommunen vil ikke love noe

Administrasjonen i Levanger kommune vil foreløpig ikke ta opp kampen for å beholde dette som en grusveg.

– Levanger kommune er ikke vegeier. Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune har lagt en strategi for at alle fylkesvegene skal asfalteres, blant annet for å redusere årlige driftsutgifter, sier Øyvind Nybakken, enhetsleder for kommunalteknikk i Levanger.

26.10.: Saken er oppdatert med kildehenvisning til at det var avisa Innherred som hadde saken først.

Venstre og beboere vil ikke ha asfalt på fylkesveg i Levanger.

Trimmere vil beholde asfalt.