Hopp til innhold

Ber foreldre være på vakt etter selvmord i Trondheim

Tirsdag gikk det ut et skriv til foreldre og foresatte ved grunnskolen i Trondheim med oppfordring om å ta ekstra godt vare på ungdommene.

Rådhuset i Trondheim

– Vi har varslet alt vi rår over på kommunalt nivå. Både legevakt, fastlegetjenesten, skolehelsetjenesten, barne- og familietjenestene og lærerstanden er varslet. Vi har også styrket skolene med flere fagpersoner, sier kommunalsjef i barne- og familieetaten i Trondheim, Hilde Vikan.

Foto: Tor Beisvåg

Skrivet

I skrivet ber rektorene om at foreldre tar vare på ungdommene.

Foto: Skjermdump

Tirsdag gikk det ut et skriv til foreldre og foresatte ved grunnskolen i Trondheim med oppfordring om å ta ekstra godt vare på ungdommene i forbindelse med selvmord og selvmordsforsøk den siste tiden.

«Mai er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til. Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå», heter det i skrivet, som er underskrevet av rektorene i Trondheim.

– TV-serie forherliger selvmord

I skrivet henvises det til en TV-serie, som siden den ble lansert i slutten av mars har blitt kritisert for hvordan den skildrer selvmord.

«Vi vet at Netflix-serien «13 Reasons Why» går som en farsott blant tenåringer. Serien handler om Hannah på 17 som tar sitt eget liv og som etterlater seg kassettopptak der hun peker på 13 grunner til å begå selvmord. Serien er av ulike instanser kritisert for å forherlige selvmord, og har vakt debatt både i Norge og i utlandet. Svært mange elever i ungdomsskolen ser på serien og er opptatt av den. vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med», heter det i skrivet.

Rektorene ber i skrivet foreldre som er urolige for egne barn om å ta kontakt med skolen, barnevernet eller fastlegen.

– Viktig å være åpen

Kommunalsjef, Hilde Vikan, i barne- og familieetaten i Trondheim sier til NRK at kommunen har styrket apparatet sitt med tanke på at skrivet kan føre til at mange tar kontakt.

– Vi har varslet alt vi rår over på kommunalt nivå. Både legevakt, fastlegetjenesten, skolehelsetjenesten, barne- og familietjenestene og lærerstanden er varslet. Vi har også styrket skolene med flere fagpersoner, sier hun.

Hun håper skrivet vil føre til økt trygghet, og at det skal bli enklere å snakke om vanskelige temaer som selvmord.

– Vi støtter oss på forskning som sier at det er viktig og være åpen om og snakke om vanskelige ting.

– Det å tie i hjel gjør mer skade enn det å være åpen, sier Vikan.

Netflix-serien «13 Reasons Why» handler om en 17 år gammel jente som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet og utestengt. Jenta etterlater seg 13 kassettopptak, hvert av dem ment for ungdommer hun mener må ta sin del av skylden for at hun nå er død.