Barnehage må kappe taket

Fosslibekken barnehage sperrer utsikten for naboene og må bygges om innen 1. oktober. Hvis ikke vanker store bøter fra Stjørdal kommune, som først ga dispensasjon til å bygge høyere enn tillatt.

På det meste er barnehagen bygd fire meter for høy på den laveste delen av tomta, mener fylkesmannen
Foto: Frank Almås

Den private barnehagen Fosslibekken er Stjørdals største og sto ferdig i juli 2009. Naboene ba i sin tid kommunen om å stanse utbyggingen fordi barnehagen er en etasje høyere enn det som er tillatt i kommunens reguleringsplan, men ble ikke hørt.

– Bygget er jo snart ferdig og skaden er jo allerede skjedd, sa daværende ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, til NRK.

Nå har krangelen pågått i fem år, og enden på visa er at Fylkesmannen opphever kommunens dispensasjon i saken. Dette betyr at barnehagen er ulovlig satt opp, og ifølge Adresseavisen kan vedtaket ikke ankes.

Fire meter høyere enn reglene tillater

Allerede i 2012 slo Fylkesmannen fast at barnehagen raget for høyt og måtte bygges om. Gesimshøyden for deler av bygget er opp til fire meter høyere enn det som er fastsatt i reguleringsplanen.

Kommunen på sin side konkluderte med at den bare var en meter for høy, og begrunnet det med at det er åpnet for å bygge slik på den laveste delen av tomta.

Fylkesmannen ba kommunen gjøre en ny behandling av saken. Samtidig opphevet fylkesmannen rammetillatelsen for hele bygningen.

– Dette er en unik sak. Stjørdal kommune må nå komme med utsagn om hvordan de forventer at prossessen skal være videre. Vi har bygd i god tro. Alt er godkjent av kommunen på forhånd, og det er bygd etter rammetillatelsen, sa styreleder i utbygger Barn og Bolig AS, Gaute Ringvold, i 2012.

Fjordutsikten fra nabohagen er helt forsvunnet

Fjordutsikten fra nabohagen er helt forsvunnet etter at barnehagen ble satt opp.

Foto: Frank Almås / NRK

– Lite gjennomtenkt

I dag er Gaute Ringvold ikke fornøyd med vedtaket som er gjort.

– Slik vi oppfatter kommunen sitt pålegg om retting, er det meget lite gjennomtenkt og konstruktivt, ettersom hverken kommunen eller vi er sikre på hva retting skal innebære. Vi kan rette bygget på en lovlig måte i henhold til reguleringsplanen slik at det blir høyere, og hvem vil vel det, spør Ringvold retorisk.

Etatsjef i Stjørdal kommune, Tore Rømo, innrømmer at kommunen har gjort feil i denne saken.

– Vi skal gå gjennom saken grundig og ta lærdom av den. Jeg kan love god håndtering videre, sier han til Adresseavisen.