Hopp til innhold

Frykter historisk svekkelse av kollektivtilbudet

– Skal fordeles på hele landet, men er så vidt nok til å dekke Ruters behov alene, mener byråd.

AtB har trafikkontroll.
Foto: Grethe Thobroe / NRK

Regjeringspartiene og SV ble mandag kveld enige om neste års statsbudsjett. Forhandlingene har vart i over to uker.

Ett av punktene de tre partiene er enige om, er en kompensasjonspakke til kollektivtrafikken på 500 millioner kroner.

– Altfor lite, mener Janne Sollie, administrerende direktør i transportselskapet AtB.

– Summen som er satt av skal fordeles på hele landet, men er så vidt nok til å dekke Ruters behov alene, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Mener støtten bør forlenges

Byråden synes det er bra kollektivtransporten får nødhjelp i noen måneder til, men ifølge henne er summen langt fra det reelle behovet. Stav mener staten bør kompensere korona-tapene til kollektivtrafikken krone for krone, og at støtten derfor bør økes med minst en milliard kroner.

– Jeg frykter en historisk svekkelse av kollektivtilbudet ikke bare i Oslo, men over hele landet, sier byråden.

Støtten bør også forlenges frem til folk begynner å ta buss igjen, etter stor nedgang i busspassasjerer under pandemien, mener byråden.

Hun tror konsekvensen av å kutte støtten for tidlig vil være at tilbudet må reduseres mange steder. Noe som igjen vil føre til lavere billettinntekter og nye kutt.

– Da får vi en negativ nedadgående spiral, sier Stav.

Frykter kutt

Transportselskapet AtB i Trøndelag har store inntektstap på grunn av pandemien.

Janne Sollie, administrerende direktør i AtB, mener selskapet vil få mellom 40 og 60 millioner gjennom kompensasjonsordningen.

– Vi har behov for minst 100 millioner det første halvåret neste år, sier hun.

AtB-direktøren regner med en overgangsperiode frem til neste sommer. Hun håper busspassasjerene vender tilbake innen den tid, men inntil da vil selskapet ha stort inntektstap.

Dersom selskapet mottar mellom 40-60 millioner kroner, vil de måtte redusere busstilbudet betraktelig.

Ifølge en kuttplan AtB har utarbeidet vil de da måtte spare 87 millioner på rutetilbudet.

- Da må vi kutte vi slik at metrosystemet kollapser, sier Sollie.

Metrosystemet erstattet Trondheims daværende bussystem i 2019.

Janne Solli Atb

Janne Sollie, administrerende direktør i AtB, mener regjeringens kompensasjonspakke er altfor liten.

Foto: Rita Kleven

Bør ta egne grep

Rita Ottervik er ordfører i Trondheim. Hun håper regjeringen kan gi en garanti for at kompensasjonsordningen for kollektivtrafikk vil vurderes videre, dersom pandemien vedvarer og selskapene får økte kostnader.

Ottervik mener det er på tide at AtB selv tar større ansvar for økonomien.

Dette må skje ved å få på plass nye billettssystemer for personer som har redusert behov for buss, sier ordføreren. Dette gjelder særlig passasjerer som er litt på jobb og litt på hjemmekontor.

– Dette ble vedtatt tidlig i høst, men har fortsatt ikke kommet, sier hun.