Hopp til innhold

Traneflukt i Meldal

Den majestetiske trekkfuglen er i ferd med å forlate landet for denne gang. For mange er flukten så facinerende at de reiser milevis for å få med seg begivenheten.

Traneflukt i Meldal

Traneflukt i Meldal

– Dette er store og staslige fugler. De kan bli 120 centimenter lang, og gir fra seg meget særegne lyder, sier ornitolog Otto Frengen.

Høstens attraksjon

Trane-entusiaster i Meldal

40 traneentusiaster samlet seg i Meldal i dag.

Foto: Karl Inge Jensen
Trane i rar figur

Tranen er skifergrå med lange bein og lang hals. Den kan bli opptil 120 centimeter.

Foto: Picasa 2.7
Trane på Høylandet

Trane på Høylandet

Foto: Oddvar Moa

Sammen med 40 andre fugle-entusiaster fra Trondheim har han tatt turen til Meldal i Sør-Trøndelag hvor fylkes største trane-ansamling har inntatt kornåkrene i bygda.

Så mange som 460 traner ble observert denne dagen.

Tranene har kommet ned fra fjellet, og på de nyslåtte åkrene spiser de seg opp før turen går sørover til varmere strøk.

– Traner har alltid hatt en egen dragning på folk. Nå finnes det 15 forskjellige tranearter i alle verdensdeler unnatt i Sør-Amerika, og enten de kommer eller forlater oss, så lar folk seg fascinere verden over, sier Frengen.

Lyden den mektige fuglen gir fra seg bærer langt. Hvis forholdene er gunstige kan man høre ropene på flere kilometers avstand.

Tranedans

Er man heldig å få oppleve tranedans, vil man få en opplevelse man ikke glemmer med det første.

Dansen foregår som regel om våren, men kan også forekomme om høsten.

– Dansen består av hopp og sprett, samtidig som det trompeteres kraftig. Dette gjøres for å holde paret sammen. Når noen begynner, kaster flere seg inn i dansen og det hele varer et par-tre minutter. Så kan det gå flere timer før andre starter dansen på nytt, forteller Frengen.

Om våren kan dansen ende med parring.

SE VIDEO: ÅRETS TRANEDANS VED HORNBERGSJØEN (You Tube)

Bestanden øker

I Norge finner vi de største ansamlinger av traner i Trøndelagsfylkene og i Oppland.

Ifølge Otto Frengen kan vi har så mange som 10 000 tranepar totalt i landet, og bestanden øker.

– Dette er fugler som ikke blir jaktet på. Dessuten er det mye tilgjengelig næring her og i resten av Skandinavia.

I tillegg blir de faktisk matet, forklarer ornitologen.

Han viser til en stor samlingsplass i Sør-Sverige der tranene under vårtrekket blir matet for ikke å gjøre skade på åker og eng.

– Dette gjør fuglene mindre sky overfor folk, noe som gjør at de bruker norsk natur på en måte som også gjør at bestanden øker.

På vei til Sør-Europa

Fra kornåkrene i Meldal går turen først til Sør-Sverige. Etter en rast, flyr de videre til Nord-Tyskland før de fleste overvintrer i Sør-Frankrike eller Spania.

– Høst-trekket er i gang over hele landet. Temperatur, værforhold og næringstilgang avgjør når de drar. Tranepar med unger venter til de er sterke nok til å klare de lange trekkene.

De 40 skuelystne som tok turen til Meldal fikk se starten på årets flukt.

Tranene blir på åkrene helt til den første frostnatta setter inn. Fram til da kan de beskues nede i bygda på dagtid, før de på kvelden samles i myrtjern eller i elva Orkla hvor natta tilbringes.

SE BILDEGALLERI: TRANER-FLYGENDE KRUSIFIKSER