Vi skal til Verdal å se et vellykket eksempel på det å få folk tilbake i arbeid.

Arbeidstrening med suksess

Vi skal til Verdal å se et vellykket eksempel på det å få folk tilbake i arbeid.