Hopp til innhold

800.000 arbeidere utsettes daglig for farlige kjemikalier på arbeidsplassen

7 av 10 av de kontrollerte i bilbransjen bryter reglene når det gjelder bruk av farlige kjemikalier på jobb. Mange er utsatt for stor helsefare, ifølge Arbeidstilsynet.

Vaskehall på Stjørdal

FARLIGE KJEMIKALIER: Det finnes helseskadelige kjemikalier i både såper, fettfjernere og insektsfjernere. Dette er vanlige produkter i bilpleien, som Thomas Svendsen og andre i bransjen er i nærkontakt med hver dag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

I en bilvaskehall i Stjørdal jobber Erlend Engan og Thomas Svendsen. De er daglig i kontakt med kjemikalier, som ikke er bra for helsa.

– Når vi vasker biler bruker vi både såper, fettfjernere og insektsfjernere. Det blir en del kontakt med disse stoffene, sier stasjonsleder ved Hertz Værnes, Erlend Engan.

Avdekker dårlige rutiner

Siden 2014 har Arbeidstilsynet gjennomført over 2.000 tilsyn i ulike deler av bilbransjen.

Tilsynene avdekker blant annet brudd på regelverket om kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare hos sju av ti av de kontrollerte virksomhetene.

Én av fire oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på arbeidsplassen.

Eksempler på stoffer som kan skade helsa er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring, og støv fra stein og sand, mel og tre.

– Problemet er stort. Mange går på jobb og blir hver dag eksponert for ulike typer kjemikalier. 800.000 arbeidere oppgir at de hver dag har hudkontakt med slike stoffer, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Trude Vollheim, Arbeidstilsynet

VIL SPRE KUNNSKAP: Trude Vollheim i Arbeidstilsynet vil øke arbeidsgiveres kunnskap rundt kjemisk helsefare på jobb.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Arbeidstilsynets erfaringer viser at det er stort behov for å øke arbeidsgiveres kunnskap og bevissthet rundt kjemisk helsefare på jobb

De mener vi trenger bedre kultur og rutiner for å forebygge helseskader som skyldes farlige stoffer.

– Det er i dag ikke gode nok rutiner for å gjøre risikovurderinger av de farlige stoffene på arbeidsplassen. Da klarer man heller ikke å gjøre gode, forebyggende tiltak, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet forteller at det er arbeidsgiver som har ansavar for at ingen blir eksponert for farlige stoffer som kan være skadelig.

– Mange synder

Erlend Engan hos Hertz i Stjørdal sier han vet at mange i hans bransje synder.

– Fokuset ligger ofte en annen plass. Mange er rett og slett ikke klar over farene. Mangel på både kunnskap og opplæring er et problem.

Ifølge ham har de gode produkter fra forhandlerne for å unngå nærkontakt med farlige kjemikalier. Blant annet hansker, pusteutstyr og utstyr for å sikre øynene.

Reglene sier også at det arbeidsgiveren sitt ansvar å ha riktig ventilasjon og å ha et system med informasjon om de kjemikaliene som finnes på arbeidsplassen.

– Men det aller viktigste er opplæringa i forkant, sier Engan.

Vaskehall og kjemikalier

BEDRE RUTINER: Trude Vollheim er tydelig på at mange arbeidsplasser ikke har gode nok rutiner når det kommer til håndtering av farlige kjemikalier. Stasjonsleder ved Hertz Værnes, Erlend Engan, er enig.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Kan få skader på hjerne

Arbeidstilsynet har i disse dager en rekke seminarer om farlige stoffer på arbeidsplassen. Dette skjer i forbindelse med en stor europeisk kampanje.

På seminarene deltar bedrifter fra ulike bransjer, blant annet bilpleie, industri og renhold. Direktør Vollheim sier det er viktig kunnskap som skal formidles.

– I dag risikerer flere å få alvorlige helseproblemer og blir alvorlige syke. De kan få lungesykdommer som KOLS og lungekreft, skader på hjerne og nervesystem og allergier. Det aller viktigste er å kartlegge hvilke stoffer man har og finne gode tiltak for å beskytte seg, sier