Hopp til innhold

– Vi smører miljøgift rett i ansiktet

Populær sminke inneheld helseskadelege miljøgifter. Det viser ny undersøking.

Sara sminker seg nær

5 av 15 produkt som vart undersøkt inneheld miljøgifta PFOA.

Foto: Ingrid Nordheim / NRK

Undersøkinga fann PFOA i fem kjente merker, dette er eit stoff som kan gi langtidsverknader som kreft og hormonforstyrringar.

– Dette er cocktailar av miljøgifter, vi smører miljøgift rett i ansiktet, seier Anja Bakken Riise om dei to verste produkta. Ho er leiar av Framtiden i våre hender, og dei krev at alle produsentane sluttar å bruke fluorerte stoff i kosmetikk.

På oppdrag av NRK Forbrukerinspektørene og Framtiden i våre hender utførte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ein labtest av 15 produkt. Alle produkta som vart testa hadde organiske fluorforbindelsar i seg, men verst ut kjem særleg to produkt. Ein foundation frå Clinique og eit produkt frå The Body Shop, begge hadde høge verdiar av PFOA samt 18 andre fluorerte stoff.

Overingeniør ved NIVA Kine Bæk seier at ho er overraska over funna i undersøkinga.

– Vi fann organiske fluorforbindelsar i alle produkta og dette er faktisk dei høgste prøvene eg nokon sinne har vore borti.

Clinique foundation

Clinique sin foundation inneheld åtte gongar meir PFOA enn brannskum.

Foto: Stephan Reis / NRK

Reagerer særleg på The Body Shop

– The Body Shop har forplikta seg til å redusere bruken av tungt nedbrytbare stoff frå sine produkt. Då er det oppsiktsvekkande at dei har produkt med så høge nivå av miljøgifter, seier leiaren av Framtiden i våre hender.

The Body Shop pose

Det står "Good things inside" på berenettet til The Body Shop.

Foto: Ingrid Nordheim / NRK

På spørsmål om kvifor ein finn miljøgifter hos The Body Shop som har ein så grøn profil, svarar dei:

– Vi vil understreke at våre produkt har gjennomgått omfattande testar og er svært sikre å bruke. Vi jobbar likevel kontinuerleg for å sikre at alle våre produktkategoriar har minst mogleg negativ påverknad for både menneske og det globale miljø.

– Skremmande funn

Professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo, Ketil Hylland, er overraska over resultata,

– Dette er overraskande høge funn, og det er skremmande, seier Hylland om dei to produkta som har dei høgste funna i undersøkinga. Han meiner slike molekyl ikkje bør brukast i ting vi smører på huda, eller i ting vi et.

Ketil Hylland

Ketil Hylland, professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ingrid Nordheim / NRK

Ifølge Miljødirektoratet er stoffet PFOA allereie på ei prioriteringsliste saman med andre stoff som reknast for å utgjere ein alvorleg trussel mot helse og miljø. PFOA er nyleg også blitt fareklassifisert som reproduksjonsskadeleg for menneske og dyr.

Ketil Hylland fortel at produkta ikkje er umiddelbart farlege å bruke i seg sjølv, men at problemet med organiske fluorstoff er at dei har svært lang nedbrytingstid og at dei hopar seg opp i naturen, dyr og i menneske over tid. Det er summen av alt vi får i oss som er problematisk med tanke på langtidsverknader.

Jentegjeng som sminker seg

– Vi veit ikkje heilt kva vi smører på huda, seier jentegjengen som var med NRK Forbrukerinspektørene på opptak.

Foto: Ingrid Nordheim / NRK

Estée Lauder som eig Clinique svarar «Vi gjennomgår jamleg dei seinaste miljømessige standarar for kosmetikk for å sikre, at vår bruk av ingrediensar er akseptable å bruke i kosmetikk»

Denne sminka blir snart ulovleg

Ingen av produsentane bryt lovverket som er i dag, og dei er vurdert som trygge å bruke i forhold til gjeldande grenseverdiar.

Men ifølge Mattilsynet jobbast det no i EU med eit forbod mot PFOA i kosmetikk for å beskytte brukaranes helse, då kjem det nye og langt strengare grenseverdiar.

– Når forslaget om forbod mot PFOA blir vedteke i EU så vil det ikkje lenger vere lov å bruke PFOA i kosmetikk, seier Mattilsynet som har ansvaret for tilsyn av kosmetikk i Norge.

5 av dei 15 produkta som vart testa inneheld PFOA. Tre av dei inneheld høgare verdiar enn det som kjem til å vere lovleg i 2020.

Clinique sin foundation inneheld 100 gongar meir PFOA enn det som kjem til å vere lovleg når det kjem nytt lovverk om to år. Dette er åtte gongar meir PFOA enn det som er målt i brannskum.

Dette svarar produsentane

NRK Forbrukerinspektørene spurte alle produsentane om dei ville slutte å bruke PFAS som er samlebetegnelsen for fluorerte stoff i sine produkt før det kjem nytt lovverk. Dette fordi ein allereie no veit så mykje om dei negative effektane stoffa har på helse og miljø. Her kan du lese heile undersøkinga og kva produsentane svarar:

Clinique Foundation
Foto: Stephan Reis / NRK

Clinique – Superbalanced make up foundation

Til saman fann ein 19 ulike organiske fluorstoff. Produktet hadde 2700 ng/g PFOA dette er over 100 gongar meir PFOA enn grenseverdien som kjem i EU i 2020. Det var også 74 gongar meir av stoffet 8:2 di PAP enn det som kjem til å vere lovleg om to år.

Clinique eigast av Estée Lauder som svarar: «Vi er overraska over dei nivåa det refererast til og er ikkje einige i resultata. Produkta har eit lågt innhald av fluorerte stoff og nivået av desse er akseptabelt for bruk i kosmetikk ifølge globale statlege, lovgivningsmessige og vitanskaplige instansars standardar, samt våre eigne krav til kvalitet, sikkerheit og miljø».

The Body Shop dråper

The Body Shop–Shade Adjusting Drops Lightning

Foto: Stephan Reis / NRK

The Body Shop–Shade Adjusting Drops Lightning

Til saman fann ein 19 ulike organiske fluorstoff, og desse dråpane hadde 210 ng/g PFOA dette er 8 gongar over den kommande grenseverdien i EU. Nivået av 8:2 diPAP er 35 gongar høgare enn grenseverdien som kjem om to år. Dette er eit stoff som kan bryte ned til PFOA over tid.

The Body Shop Foundation

The Body Shop – Fresh Nude Foundation

Foto: Stephan Reis / NRK

The Body Shop–Fresh Nude Foundation

Til saman fann ein åtte ulike organiske fluorstoff i denne og særleg mykje fann ein av stoffet 6:2 diPAP (170.000 ng/g).

The Body Shop Pudder

The Body Shop- Loose face Powder

Foto: Stephan Reis / NRK

The Body Shop- Loose face Powder

Totalt var det 9 organiske fluorstoff i denne.

The Body Shop svarar: «Vi bruker ingrediensar som kan klassifiserast som PFOA i lave nivå. Dette er for å stabilisere fargepigmenta, og for å sikre at farge ikkje endres etter påføring eller under dagleg bruk. Ingrediensane vi bruker er bl.a. EU-godkjent for bruk i kosmetikk, og ingen risiko er framheva frå de globale kosmetiske reguleringsorgan. Vi jobbar kontinuerleg med å utvikle produkta våre, og sørge for at dei er av topp kvalitet. Det vil derfor vere naturleg å vurdere formular og ingrediensar før de nye lovene trer i kraft i 2020».

Kicks Pudder

Kicks – Highlighting Powder

Foto: Stephan Reis / NRK

Kicks–Highlighting Powder

Totalt var det 12 organiske fluorforbindelsar i dette pudderet. Og det var 73 ng/g PFOA, det er meir enn den nye grenseverdien som er sett i EU i 2020.

Kicks svarar: «Vårt fokus ligg på kontinuerleg forbetring og utvikling av våre produkt. Vi følger nøye dei anbefalingar og retningslinjer som finnast i EU for kosmetiske produkt. Når det gjeld PFAS har vi per dags dato ikkje tatt nokon avgjerd, og vi følger inntil vidare retningslinjene som finnast i EU no».

Isadora Pudder

Isadora – Ultra Cover compact powder

Foto: Stephan Reis / NRK

Isadora–Ultra Cover compact powder

Dette pudderet hadde ei mengde PFOA (4.03 ng/g) som ikkje overstig den nye grenseverdien i EU. Totalt fann ein fire organiske fluorforbindelsar i produktet.

Isadora Øyenskygge

Isadora–Eye Sculptor Bar Highlighter & Contour

Foto: Stephan Reis / NRK

Isadora–Eye Sculptor Bar Highlighter & Contour

I dette produktet fann ein berre to organiske fluorerte stoff.

Isadora Foundation

Isadora Hydralight water based matte 57 fair beige

Foto: Stephan Reis / NRK

Isadora Hydralight water based matte

I denne fann ein totalt seks organiske fluorforbindelsar.

Isadora svarar: «Dei produkta som no testast av Forbrukerinspektørene inneheld berre sikre og testa ingrediensar, og det er i dag derfor ikkje grunn til nokon forandring. Skulle lovgiving eller regelverk endrast kjem vi til å ta passande tiltak.» Isadora legg også til at dei tre produkta som er testa er på veg ut av produktsortimentet.

H&M 3 farger

Hennes & Mauritz- Bronzing Powder 3 fargar

Foto: Stephan Reis / NRK

Hennes & Mauritz- Bronzing Powder 3 fargar

Totalt var det 11 ulike organiske fluorforbindelsar, produktet hadde PFOA (7 ng/g). Dette overstig ikkje dei nye grenseverdiane som kjem.

H&M 1 farge

Hennes & Mauritz – Bronzing powder shimmer bronze 1 farge

Foto: Stephan Reis / NRK

Hennes & Mauritz–Bronzing powder shimmer bronze 1 farge

Totalt var det åtte ulike fluorerte stoff i pudderet til H & M.

Hennes og Mauritz svarar: «Ingrediensen Polytef (PTFE), som brukast i pudderprodukt, hjelper blant anna til å halde saman pudderet. Det reduserer risikoen for at produktet går i stykke. Alle av våre kosmetiske produkt følger lovgivinga og er sikre å bruke. Men å jobbe for eit PFAS-fritt miljø er veldig viktig for oss, derfor har vi starta ei utfasing av PFAS i kosmetikk. Bruken av desse stoffa i nye produkt er stoppa og vi evaluerer erstatningsalternativ for å kunne fase ut desse stoffa».

Vita maske

Vita – Oxygen Bubble Clay Mask Crazy clear skin

Foto: Stephan Reis / NRK

Vita–Oxygen Bubble Clay Mask Crazy clear skin

Maska hadde totalt to fluorerte stoff og eit av dei var 8:2 diPAP (1100ng/g) som kan bryte ned til PFOA. Innhaldet av dette stoffet overstig den nye grenseverdien som kjem i EU om to år.

Vita svarar: «Vi har krav til alle våre leverandørar og produsentar om å vere innanfor alle regelverk når det gjelder produksjon av produkt som seljast og marknadsførast gjennom våre kanalar. Vi oppfordrar også til at dei er proaktive i forhold til ny forsking, bruk av ingrediensar og endringar i regelverk. Når det gjelder produktet Bubble Clay Mask har PFOA vore ein nøkkelingrediens i akkurat dette produktet, men sjølvsagt innanfor dagens regelverk. Produsenten har bekrefta at de allereie er i gang med test av alternative ingrediensar for fluorider og ved neste produksjonsbatch vil produksjonen innehalde ein alternativ ingrediens. Dermed vil de vere godt i forkant av reguleringa som skal skje i 2020».

Mac Pudder

Mac- Select Sheer Pressed Powder

Foto: Stephan Reis / NRK

Mac- Select Sheer Pressed Powder

Totalt var det tre fluorerte stoff i dette pudderet.

Mac maskara

Mac – Extended Play Gigablack Lash Mascara

Foto: – Dei høgste prøvene eg har sett Overingeniør ved Niva Kine Bæk seier at ho er overraska over funna / NRK

Mac–Extended Play Gigablack Lash Mascara

Totalt var det to fluorerte stoff i denne maskaraen eit av dei var 8:2 diPAP som er kjent for å kunne brytast ned til PFOA over tid.

Det er Estée Lauder som eig Mac og dei svarar: «Vi er overraska over dei nivåa det refererast til og er ikkje einige i resultata. Produkta har eit lågt innhald av fluorerte stoff og nivået av desse er akseptabelt for bruk i kosmetikk ifølge globale statslege, lovgivningsmessige og vitanskaplige instansars standardar samt våre eigne krav til kvalitet, sikkerheit og miljø».

Bare Minerals

Berre Minerals – Brow master Brow gel

Foto: Stephan Reis / NRK

Bare Minerals–Brow master Brow gel

Denne hadde totalt to fluorerte stoff, eit av dei var 8:2 diPAP som er kjent for å kunne brytast ned til PFOA over tid.

Bare Minerals svarar: «Bare Minerals er forplikta til å lage kosmetiske produkt med høgast mogleg sikkerheitsnivå. Ingrediensar veljast nøye ut frå deira sikkerheitsprofil og høge reinhet. Før vi begynner å marknadsføre våre kosmetiske produkt, sørger vi alltid for at dei blir grundig vurdert for sikkerheit».

Filorga maske

Filorga Scrub & Mask, Reoxygenating exfoliating mask

Foto: Stephan Reis / NRK

Filorga Scrub & Mask, Reoxygenating exfoliating mask

Denne maska hadde totalt to fluorerte stoff, eit av dei var 8:2 diPAP som er kjent for å kunne brytast ned til PFOA over tid.

Filorga svarar: I Filorga respekterer vi dei europeiske forskriftene og vi er oppmerksomme på å følge alle nye direktiv. Vi er overraska over funna i maska, vi formulerer våre produkt med fleire polyfluorerte biprodukt, men ikkje (PFA) eller perfluoroktansyre (PFOA).

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)