Åpent ved Sveberg, Malvik

E6 Trøndelag: Trafikken går som normalt ved Malviksenteret etter melding om trafikkuhell i retning mot Stjørdal.